Ar pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas lēmumu pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz astoņiem nekustamiem īpašumiem, kas pārdoti oktobrī.

Kā komitejas sēdē norādīja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, pārdodamie īpašumi galvenokārt ir privātmājas.

Atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības attiecības uz nekustamajiem īpašumiem:

Doņu iela 17, sastāvošs no zemesgabala 607 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 25 000 eiro;

Pīlādžu iela 9, sastāvoša no zemesgabala 722 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro;

Miera iela 8, sastāvoša no zemesgabala 409 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 28 000 eiro;

Priežu iela 25, sastāvoša no zemesgabala 397 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 17 500 eiro;

Peldu iela 36, sastāvoša no zemesgabala 1141 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām četrām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 155 000 eiro;

Ziemeļu iela 30A, sastāvoša no zemesgabala 841 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8500 eiro;

Krūmu iela 14, sastāvoša no zemesgabala 1847 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos vienu ražošanas ēku un vienu dzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35 000 eiro;

Cenkones iela 51,), sastāvoša no zemesgabala 648 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 55 000 eiro.