Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 3.novembrī, pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens informēja deputātus par aizvadītajā mēnesī domē skatītajiem attiekumiem no pirmpirkuma tiesībām. Kā izteicās Tīdens, izskatīti septiņi līgumi par kopējo summu 862 000 eiro, un visos septiņos gadījumos tās ir bijušas dzīvojamās mājas.

Rudzu iela 10, sastāv no zemesgabala 862 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas, pārdotas par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Kviešu iela 33, sastāv no zemesgabala 471 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, pārdota par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 000 eiro;

Skuju iela 11B, sastāv no zemesgabala 682 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas, pārdotas par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 114 000 eiro;

Pļavu iela 30C, sastāv no zemesgabala 295 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas, pārdota par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 199 000 eiro;

Darbnīcu iela 19, sastāv no jaunbūves, kas saistīta ar zemesgabalu Darbnīcu ielā 19, pārdota par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 4000 eiro;

Miera iela 8, sastāv no zemesgabala 409 m2 kopplatībā un uz tā esošām trīs būvēm, pārdotas par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 150 000 eiro;

Egļu iela 29, sastāv no zemesgabala 602 km2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, pārdota par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 265 000 eiro.