Ceturtdien, 19.maija Liepājas valstspilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja otrās elektroniskās izsoles noteikumus, tostarp izsoles sākuma cena, nekustamajam īpašumam Vētru ielā 6, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Ņemot vērā to, ka pirmā šī īpašuma izsole beidzās bez rezultāta, domes deputāti lēma organizēt atkārtotu elektronisko izsoli, nosakot objekta sākumcenu 123 100 eiro.

Izsoli organizēs Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" un izsoles procesā iegūtos līdzekļus plāno novirzīt citu pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanai.

Izsolāmais nekustamais īpašums Liepājā, Vētru ielā 6, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6244 kvadrātmetri.

Atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam, izsolāmais īpašums atrodas 100% Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Zemesgabala daļā, ārpus aizsargājamā biotopa robežām aptuveni 2500 kvadrātmetru (~40%) platībā, būvniecība ir atļauta. Pie atļautajiem apbūves blīvuma un intensitātes rādītājiem maksimāli iespējamā apbūves intensitāte pieļaujama līdz 9 stāvu augstā būvapjomā ar apbūves platību ~1525 kvadrātmetri, kas ir līdzvērtīgi esošajai mikrorajona apbūvei.

Nekustamajā īpašumā pieļaujama tikai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība ar šādām minimālajām prasībām – dzīvojamajā mājā kā atsevišķi īpašumi izbūvējami vismaz 30 dzīvokļa īpašumi, no tiem ne vairāk kā 30 % vienistabas dzīvokļi, dzīvojamajai mājai jābūt vismaz četriem stāviem un dzīvojamajā mājā izbūvējamā dzīvokļa īpašuma ar vienu istabu minimālā platība ir 35 kvadrātmetri, dzīvokļa īpašuma minimālā platība par katru nākamo istabu ir par desmit kvadrātmetriem lielāka kā vienas istabas dzīvokļa īpašumam.

Izsolei pieteikties var elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsole nekustamajam īpašumam Vētru ielā 6 sāksies 27.maijā pulksten 13 un noslēgsies 27.jūnijā pulksten 13.