Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzsver, ka 2016.gads siltumenerģijas nozarē iezīmējās ar tarifu samazinājumu. "Liepājas enerģijai" arī pērn tarifs bija zemāks kā 2015.gadā.

SIA "Liepājas enerģija" jau 2009. gadā apstiprināja attīstības stratēģiju, kuras galvenie mērķi bija ievērojami samazināt atkarību no importētās dabas gāzes un tās cenu svārstībām, kā arī pāriet uz videi draudzīgu un tepat Latvijā iegūstamu kurināmo.

Kā informē sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda, izvirzītie mērķi ir sasniegti, jo 2015. gada rudenī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tika apstiprināts kārtējais "Liepājas enerģijas" tarifu samazinājums; turklāt apstiprinātais tarifs saglabājas nemainīgs pat pie strauja dabas gāzes cenu kāpuma, kas ir būtiski pie sagaidāmā gāzes cenu kāpumu pēc gāzes tirgus atvēršanas.

Tā rezultātā 2016.gadā "Liepājas enerģijas" siltumenerģijas tarifs bijis vidēji par 5 procentiem zemāks nekā 2015.gadā.

Neatkarību no gāzes cenu svārstībām nodrošina arī koksnes šķelda, ko "Liepājas enerģija" izmanto kā galveno energoresursu – 2016.gadā 67 procenti no kopējās siltumenerģijas apjoma tika saražoti no šķeldas, kas ir ne vien atjaunojams, bet arī tepat iegūstams kurināmais.

Par situāciju pēc gāzes tirgus atvēšanas šobrīd vēl pāragri spriest, uzsver "Liepājas enerģija". Jo kā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, tad šajā gadā izmaiņas būs gan Siltumenerģijas apgādes tarifu pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, gan koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā – tās nepieciešamas, lai  siltumapgādes komersants spētu piemērot esošos tarifus brīvā dabasgāzes tirgū ar neregulētu dabasgāzes cenu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija plāno informēt "Liepājas enerģiju" par gaidāmajām izmaiņām, un pēc šīs informācijas saņemšanas būs iespējams arī spriest, cik lielā mērā izmaiņas var ietekmēt siltumenerģijas tarifu.