Pašvaldība izsludinājusi metu konkursu par skvēra labiekārtojumu variantiem Republikas ielā 2, Republikas ielā 6 un Krišjāņa Valdemāra ielā 6.

Uzvarētāji tiks prēmēti ar naudas balvām 6 900 eiro vērtībā. Dalībnieku piedāvājums, kam jāsastāv no meta, devīzes atšifrējuma un kvalifikācijas dokumentiem, ir jāiesniedz līdz 12. septembrim pulksten 14 pilsētas Būvvaldē.

Konkursa nolikumā norādītais metu konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli iederīgu, mūsdienīgu skvēra labiekārtojumu, kas tematiski veltīts apkārtējās apbūves, pilsētbūvniecības laika periodam (19.gs.beigas – 20.gs.sākums) un šī laika posma pilsētas galvenajam arhitektam Paulam Maksam Berči, saglabājot vēsturisko labiekārtojuma struktūru Liepājas Universitātes priekšdārzā.