Vai apstākļos, kad uzņēmēji Latvijā un citur samazina algas sev un strādājošiem, spiesti atlaist darbiniekus vai nodarbināt pusslodzes režīmā, pašvaldība ir domājusi par to, kā optimizēt savas izmaksas, adekvāti esošajai situācijai – visi taču it kā esam "vienā laivā"?


Uz šo jautājumu portāls irliepaja.lv lūdza atbildēt pilsētas mēru un Krīzes vadības grupas priekšsēdētāju Jāni Vilnīti.

Jānis Vilnītis: "Šobrīd koncentrējamies uz pasākumiem, kas nepieciešami ārkārtējās situācijas risināšanai un iespējamo seku mazināšanai, taču nenoliedzami jaunā situācija ietekmē arī pašvaldības darba organizāciju un budžetu.

Šobrīd piesardzīgi raugāmies uz jaunām iniciatīvām, tiek pārskatītas budžeta pozīcijas un ļoti rūpīgi izvērtēti izdevumi. Konkrētas pozīcijas, kurās varētu sekot jebkādi optimizācijas pasākumi, tiks izskatīti domes sēdē pie budžeta grozījumu darba kārtības jautājuma."

Domes priekšsēdētāja padomniece Daiga Kļaviņa, jautāta, vai apstākļos, kad daudziem darbā vispār nav, ko darīt, tikai saņemt algu, ir lemts arī par prēmiju, pabalstu un citu piemaksu ekonomēšanu pašvaldībā un tās iestādēs, atbildēja:

"Prēmiju piešķiršana atbilstoši darbinieku novērtējumam tiek veikta gada beigās – nepieciešamības gadījumā, protams, tiks pārskatīta arī šī pozīcija".