Šodien pēc ziemas brīvlaika mācības uzsāka 1.–4. klašu skolēni. Vērojot situāciju, uzklausot viedokļus, Liepājas Izglītības pārvalde saredz iespējas attālināto mācību procesu uzlabot. Izglītības pārvaldes mērķis ir ieklausīties gan pedagogos, gan vecākos, tāpēc tā aicina uz sapratni un kopīgu sadarbību, lai šis process noritētu pēc iespējas vienkāršāk visām iesaistītajām pusēm.

Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere:
"Rit janvāra pēdējā nedēļa. Lai gan visi cerējām, ka vīrusa "Covid–19" izplatība mazināsies un bērni varēs atgriezties skolā, tā tomēr nenotika. Tāpēc no 11. janvāra mācības attālināti uzsāka 5.–12.klašu skolēni un no šodienas pēc teju gandrīz mēnesi gara ziemas brīvlaika, ko noteica ārkārtējā situācija valstī un Valdības lēmumi, mācības attālināti atsākuši 1.–4.klašu skolēni.

Nedēļas sākums noteikti nebūs viegls. Būs nepieciešams pierast. Pierast pie dienas režīma, nedēļas plānojuma, skolas ikdienas salāgošanas ar interešu izglītību, un vēl un vēl. Ir skaidrs, ka sākumskolas posma bērniem vislielākais atbalsts ir tieši vecāki, kam jau šobrīd varu teikt milzīgu paldies – par to, ka palīdzat bērnam no rīta pamosties, pieslēgties stundām tiešsaistē (īpaši 1. klases bērniem), palīdzat izprast stundu plānu un uzdoto, palīdzat nomierināt un atbalstīt, ja viss neizdodas tik raiti, vēl jo vairāk, ja ģimenē ir vairāki bērni sākumskolas posmā.

Kā pavasarī, tā arī tagad ļoti svarīgs ir attieksmes un sadarbības jautājums – veidot atbalstošu vidi un dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm. Svarīga ir sapratne, ka mums ir jāpieņem situācija un jāmeklē kopīgi risinājumi nevis jācīnās vienam pret otru.

Šajā attālinātajā mācību procesā, manuprāt, tiešām liela nozīme ir ieradumiem, tāpēc aicinu Liepājas izglītības iestādes:
– Ja izglītības iestādē lietojam vienu tiešsaistes programmu, piemēram, Zoom, tad arī turpinām to lietot, lai neveidojas situācija, ka bērnam viena stunda notiek "Zoom", cita – "Microsoft Teams" un vēl cita "E–klases" tiešsaistes vietnē, kas nav pierādījusi savu efektivitāti un bijusi izmēģināta iepriekš.
– Uzdodot mājasdarbus, padomājam, vai to izpildei skolēnam ir nepieciešamās prasmes, piemēram, ja tiek aicināts izveidot prezentāciju, tad vai skolēns ir apguvis, kā to darīt.
– Tieši tāpat izvērtēt, vai šajā laikā apgūstam jauno vielu, kādos apjomos un kā pārliecināmies satura apguvi, kā tiek iegūta atgriezeniskā saite. Tāpat lūdzu izvērtēt, cik tiešsaistes stundas dienā tiek plānotas, īpaši 1. un 2. klasē.
– Aicinu iespēju robežās izmantot vietnes, kur skolēns uzdevumus var veikt elektroniski, nevis printēt darba lapas, tās aizpildīt, fotografēt un sūtīt skolotājam.
– Būt saprotošiem un izvērtēt laiku, līdz cikiem skolēniem jāiesniedz mājasdarbi, ņemot vērā, ka tiešsaistē notiek arī profesionālā ievirze vai interešu izglītība, kur arī tiek uzdoti veicamie uzdevumi. Šajos sarežģītajos apstākļos neveidosim liekas stresa situācijas gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem, rosinot aizdomāties par pārmērīgi lielu bērnu noslodzi vai atteikšanos no interešu izglītības.
– Tāpat būt saprotošiem, ka ģimenē ir vairāki bērni, kuriem jādala viena viedierīce, lai apgūtu mācību saturu.

Vēl viena būtiska lieta, kas aktualizējas šajā laikā – bērnu un jauniešu nomāktība – gan par mācību procesu, gan par to, ka ir ierobežota saziņa ar vienaudžiem, līdz ar to tas ir papildu slogs vecākiem, strādājot ar emocionālās inteliģences jautājumu.

Kopumā varu teikt, ka mēs joprojām mācāmies, pielāgojamies tikt galā ar dažādām nestandarta situācijām, kas ir un vēl tikai būs, jo nav zināms, cik ilgi dzīvosim šajā pagaidu risinājumu situācijā.

Taču jau šobrīd redzu, cik svarīga ir komunikācijas nozīme, operatīva, atklāta saziņa. Ir izglītības iestādes, kam veicas labāk, kam varbūt vairāk ir jāpiedomā pie procesa. Tomēr, neskatoties uz biežo Valdības lēmumu un ierobežojumu maiņu, skolēni un viņu vecāki nav panikā, esam dzirdējuši labus vārdus par pedagogiem un skolas vadību.

Noslēgumā vēlos pateikties gan vecākiem, gan darba devējiem, kuri izprot situāciju, ļauj vecākiem strādāt attālināti vai piemēro elastīgu darba laiku. Tāpat vēlos teikt paldies arī izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem par sadarbību, ieguldīto darbu, empātiju jeb spēju "iekāpt" un iejusties vecāku un bērnu "kurpēs". Paldies par operativitāti situācijās, kad bija nepieciešama ātra reakcija, kā arī reizēs, kad valdības lēmumi bija jātransformē skolas ikdienā tādā kvalitātē un izpildījumā, lai tas nesabojātu iepriekšējās iestrādnes un lietas, kas katrai skolai ir nozīmīgas un svarīgas, saglabājot mācību iestādes iepriekšējo sasniegumu līmeni. Pāri visam – novēlu saglabāt cilvēcību gan savā kolektīvā, gan attiecībās ar skolēniem un vecākiem. Lai visiem stipra veselība un kopā mums izdodas veiksmīgs mācību gada otrais semestris!"