Zirgu salā ir uzsākti būvdarbi, lai sakoptu un labiekārtotu aptuveni 133 000 kvadrātmetrus lielu teritoriju – līdz ar to būs sperts vēl viens solis salas attīstībā, kas aizsākās 2013. gadā, portālu irliepaja.lv informēja Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.

Būvprojekta ietvaros, veicot salas vidusdaļā, rietumu pusē no braucamā ceļa, esošās nelegālās atkritumu izgāztuves rekultivāciju, teritorijas planēšanu un apsēšanu ar zālienu, tiks samazināta tās degradējošā ietekme uz Liepājas ezera piekrasti un papildinātas pilsētas iedzīvotāju un viesu aktīvās atpūtās iespējas pie dabas.Līdz šā gada beigām ap sakopto teritoriju ir plānots izbūvēt un labiekārtot velosatiksmei, skrituļošanai piemērotu asfaltētu celiņu, ko ziemā varēs izmantot kā slēpošanas trasi.

Būvnieki ierīkos arī skeitborda trasi un jaunu puķu dobi 258 kvadrātmetru platībā, kurā no nākamās vasaras zaļos graudzāles.

Liepājas pašvaldība projekta īstenošanai ir piesaistījusi Eiropas Jūrlietu un zivjsaimniecības fonda līdzekļus.Būvprojekta īstenošana ir secīgs turpinājums pārmaiņām, kas Zirgu salā aizsākās līdz ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu 2013. gadā, kad izbūvēti putnu novērošanas torņi un vienu kilometru gara dabas taka.

Pēc dabas takas izveides, jau ar pašvaldības līdzdalību un finansējumu, Zirgu salā vēl ir izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvlaukums, koka laipas un skatu platformas ezera krasta nogāzēs, dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem, iekārtotām atpūtas, ugunskura un makšķerēšanas vietām, ar informācijas stendiem un norādēm.

Nupat, maijā, Zirgu salā ekspluatācijā nodota Dabas māja, kas durvis apmeklētājiem vērs šajā rudenī un kurā būs skatāma ekspozīcija par Liepājas ezera dabas daudzveidību.

Zirgu salā līdz pagājušā gadsimta 60. gadu beigām atradās pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuve un vairākus gadu desmitus vēl pēc tam iedzīvotājiem salas teritorija nebija pieejama.

Uzziņa
Būvprojekts "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta" tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.


Projektētājs: SIA "BM-Projekts"
Būvdarbu veicējs: SIA "CTB"
Būvdarbu izmaksas pēc noslēgtā līguma: EUR 216 222,45, neskaitot PVN
Galvenie veicamie darbi:
teritorijas planēšana un izlīdzināšana
krūmu zāģēšana un celmu laušana
uzbēruma veidošana
zāliena ierīkošana
asfalta seguma izbūve
apstādījumu veidošana

Papildu informācija šeit.