2020.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk – VUGD KRB) ugunsdrošības uzraudzības inspektori, daļu un posteņu komandieri veica 819 ugunsdrošības pārbaudes, no tām 575 plānotas un 232 neplānotas ugunsdrošības pārbaudes, kā arī 12 plānotas būvobjektu pārbaudes. Izsniegti arī 147 atzinumi par atbilstību ugunsdrošības prasībām un 45 atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

2020.gadā VUGD KRB Liepājas 1.daļas amatpersonas veica 383 ugunsdrošības pārbaudes, Talsu daļas – 128, Kuldīgas daļas – 100, Saldus daļas – 46 un Ventspils daļas amatpersonas – 159 ugunsdrošības pārbaudes. Izvērtējot pārkāpumu bīstamību un citus apstākļus, VUGD KRB amatpersonas kopumā pieņēma 22 lēmumus par administratīvā soda piemērošanu par kopējo summu 4170 euro, savukārt par administratīvajā aktā noteikto pienākumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā tika sastādīti pieci izpildrīkojumi par piespiedu naudas uzlikšanu par kopējo summu 2500 euro.

VUGD katru gadu veic ugunsdrošības pārbaudes noteiktās objektu grupās atbilstoši to bīstamībai un nozīmei. Papildus tiek reaģēts arī uz iesniegumiem vai citā veidā saņemto informāciju par iespējamiem ugunsdrošību prasību pārkāpumiem un tiek veiktas neplānotas ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD KRB brigādes komandiera vietnieks Oļģerts Smalkais skaidro: "Aizvadītajā gadā ugunsdrošības uzraudzības darbu nopietni ietekmēja "Covid-19" izraisītā ārkārtējā situācija. Ierobežojumu rezultātā divus mēnešus nevarējām veikt plānotās ugunsdrošības pārbaudes, bet vairākus mēnešus tās veicām samazinātā apjomā. Ja situācija to atļaus, tad šajā gadā plānojam vairāk pārbaudīt dzīvojamo sektoru, jo pagājušā gada statistika liecina, ka joprojām dzīvojamajā sektorā bieži tiek konstatēti būtiski ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas var veicināt ugunsgrēka izcelšanos - elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, nav veikta dūmvadu tīrīšana, nav veikta apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude un citi pārkāpumi. Līdztekus svarīgi saprast, ka ugunsdrošības prasības nav izstrādātas ar mērķi sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs mazināt ugunsgrēka izcelšanās iespējamību vai mazināt ugunsgrēka sekas."  

VUGD KRB amatpersonas 2020.gadā no kopumā 819 veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm, 298 veikušas dzīvojamā sektorā. Izsniegts 21 brīdinājums par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu, pieņemti 26 lēmumi par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu. Septiņos gadījumos arī uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

Visvairāk pārkāpumu saistīti ar elektroinstalāciju pretestības mērījumu un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudes ar termokameru, kā arī apkures ierīču un iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaudes neveikšanu noteiktā termiņā, dūmvadu netīrīšanu, priekšmetu uzglabāšanu kāpņu telpās, kā arī dūmu detektoru neuzstādīšanu.

2021.gadā, kad to atļaus epidemioloģiskā situācija un valstī noteiktie ierobežojumi, VUGD KRB turpinās veikt ugunsdrošības pārbaudes. Pirms pārbaudes veikšanas VUGD KRB amatpersonas sazinās ar pārbaudāmā objekta pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku. Ierodoties uz pārbaudi, amatpersonai ir jānosauc savs uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība. Savukārt, pēc pārbaudes noslēguma amatpersona informēs par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem. Ja tiks konstatēti ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas nerada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, tad VUGD KRB amatpersona sastādīs pārbaudes aktu, kurā tiks norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi to novēršanai. Savukārt, ja pārbaudē tiks konstatēti nopietni ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, vai ietekmi uz cilvēku evakuācijas drošību ugunsgrēka gadījumā, tad amatpersona var arī pieņemt lēmumu par objekta darbības apturēšanu vai uzsākt administratīvo procesu.

VUGD atgādina, ka atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pantam par ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 euro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 euro, bet juridiskajai personai – no 280 līdz 1400 eiro.