Kā to apliecina ieraksts Apstādījumu uzraudzības komisijas protokolā, 25.novembrī komisija lēmusi par 9 koku nociršanu Vītolu ielā 13. Taču šajā laikā koki jau bija nocirsti.

Komisijas protokolā teikts: “Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 9 kokus, kas traucē veikt būvju demontāžu Vītolu ielā 13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt 9 kokus, kas pašizsējā iesējušies un ieauguši demontējamo būvju pamatos. Teritorija ilgstoši nav tikusi apsaimniekota.

Atļaut likvidēt kokus, kas aug Vītolu ielā 13.”

Taču, kā pārliecinājās portāls, 25.novembrī "Liepājas enerģija" šajā vietā jau savas nevajadzīgās būves bija demontējusi un arī koki bija likvidēti.

Uz jautājumu, kā iespējams lemt pēc tam, kad vairs jau nav par ko lemts, saņēmām šādu paskaidrojumu:

“Apstādījumu uzraudzības komisija 15.novembrī saņēma iesniegumu ar lūgumu atļaut likvidēt kokus Vītolu ielā 13, kas traucē ēku un būvju demontāžas darbiem. Izstrādātajā katlumājas demontāžas projektā bija paredzēts šos kokus saglabāt, taču, uzsākot demontāžas darbus, tika konstatēts, ka, saglabājot teritorijā esošos kokus, nav iespējams kvalitatīvi un pilnībā demontēt apakšzemes komunikācijas un būves un kokiem tiks būtiski bojātas saknes, ņemot vērā, ka teritorijā augošie koki (kļavas) nav stādīti, bet iesējušies paši un pārsvarā ieauguši pie būves pamatiem.

Kā zināms, iknedēļas Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdes notiek pirmdienās, bet tuvākā pirmdiena – 18. novembris – bija svētku diena, tādēļ komisija nenotika, bet, ņemot vērā, ka lēmumu bija nepieciešams pieņemt ārkārtas kārtībā, jo objekta teritorija atrodas blakus skolai un bērniem bieži ir pārāk liela interese par bīstamiem objektiem, kā arī tehnikas dīkstāve sadārdzina izmasas, komisijas locekļi šo objektu izņēmuma kārtā izskatīja atsevišķi – pirms kārtējās komisijas izbraukuma sēdes.

Komisijas locekļiem nebija iebildumu pret 9 koku ciršanu Vītolu ielā 13, un 19. novembrī tika izsniegta atļauja šo koku ciršanai.

25.novembrī komisija apsekoja teritoriju Vītolu ielā 13, un pārliecinājās par veiktajiem darbiem."