Dzīvokļu biedrība „Dzintaru 91” pašvaldībai lūgusi atļauju nocirst četras zaļoksnas kastaņas zālienā pie Dzintaru ielas, lai pagalmā atbrīvotu vietu automašīnām.

„Nepietiek, ka nobruģēja lielāko daļu zālienu, nošķūrēja bērnu rotaļu laukumu, no kura atstāja tikai pašu viducīti, uz kuru bērniem būs – ja būs – jāspraucas cauri mašīnu ielenkumam, nocirta skaistu ievu, tagad vēl grib iznīcināt četrus kokus zaļajā priekšlaukumā, kas aptuveni četrdesmit gadus auguši uz Dzintaru ielas,” portālam pastāstīja kaimiņu mājas iedzīvotāja, arhitekte Indra Ķempe.

Par to vēl tikai tikšot lemts domes Apstādījumu uzraudzības komisijā pirmdien, 14.jūlijā, taču būvlaukumā strādājošie jau zinājuši teikt, ka atļauja nocirst „būs pirmdien”.

Visticamāk, tā arī notiks, domā arhitekte, kas ir kategoriski pret šādu barbarismu, – domes vides speciāliste Alda Damberga esot paskaidrojusi, ka zemesgabals, uz kura aug šie koki, pieder pie Dzintaru 91 nekustamā īpašuma, un, ja vairākums iedzīvotāju tam piekrīt, tā esot biedrības atbildība.

Teritorijas labiekārtojuma projektā gan koki nav norādīti kā nocērtami, un Būvvaldē koku nociršana nav saskaņota.

Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns uzskata, ka autostāvvietās vienmēr var izvietot arī nenocērtot kokus, un tas ir iespējams arī šajā gadījumā. Taču lēmumu pieņems Apstādījumu uzraudzības komisija.

Tomēr pēc tam, kad Indra Ķempe Būvvaldes arhitektiem norādīju uz izmaiņām, proti, sertificētā arhitekta Vladimira Petrova veidotajā pagalma labiekārtojuma skicē nemaz nebija paredzētas stāvvietas laukumā, kurš iziet ārpus pagalma un kurā aug koki, bet paviršajā un nevīžīgajā projektā tās pēkšņi tur uzradušās tā, it kā koku tur nemaz nebūtu, Kalns atzina kļūdu: „Vides daļa ir iepazīstināta ar informāciju par projektā neuzrādītiem, savukārt šobrīd atbilstoši iesniegumam nociršanai paredzētajiem kokiem un situāciju kāda līdz ar to ir izveidojusies. Būvvaldes viedoklis – koki ir saglabājami."

Teritorijas labiekārtojuma risinājums par labu galvenokārt automašīnām pagalmā starp Uliha 130, Uliha 132, Dzintara 91, Dzintara 93, Dzintaru 95 nav nekāds izņēmums – līdzīgi ir ar lielāko daļu pašvaldības līdzfinansēto daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtojuma projektiem, kādā no domes pastāvīgo komiteju sēdēm nesen atzina pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens.

Tomēr projekti tiek saskaņoti un realizēti, bet pagalmi pārvēršas bruģētos tuksnešos. Jo tādas Būvvaldes amatpersonu piezīmes, kā „nevaru piekrist, ka bērnu iekārtas tikai demontē, bet neko jaunu vietā neliek [..], jārisina visas vajadzības – bērnu rotaļas, vecīšu pasēdēšana, auto stāvvietas kā minimums, bet tikai stāvvietas nav risinājums”, netiek uzskatītas par vērā ņemamām.

Vai tā tam ir jābūt?