Kopš risinās Lielās ielas rekonstrukcija, portāla lasītāji pievērš uzmanību arī tai pieguļošajiem objektiem, piemēram, veikala "Rivoli" ieejas mezglam.

"Tagad notiek Lielās ielas rekonstrukcija, paralēli viens otrs arī sakārto savu durvju priekšu, piemēram, dr.Gribeļskis, taču tajā pašā namā Lielā ielā 2 ir veikala telpas (tagad tukšas), kur pie ieejas izbūvētas nevajadzīgi pompozas kāpnes, kas aizņem pusi no plašās ietves," raksta portāla lasītājs, uzdodams jautājumu: "Vai būvvalde nesaskata šeit iespēju situāciju izlabot vai varbūt uzskata, ka tas ir pieņemami un nevienu netraucē?"

Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls sākotnēji sniedza šādu atbildi:

"Savulaik būvvalde šādu risinājumu ir akceptējusi. Šīs vietas pārveidošana, ja ir vēlme, vajadzība un iespējas, būtu jāveic komerctelpu īpašniekam par saviem līdzekļiem vai arī tas jārisina kopīgi ar šī nama apsaimniekotāju un citiem ēkas īpašniekiem.

Lielās ielas pārbūves projekts neparedz sakārtot vai pārbūvēt īpašnieka īpašumu – kāpnes un pandusu, kas paredzēti tikai nokļūšanai šeit esošajās veikala telpās.

Durvju priekšu ir sakārtojusi Dzimtsarakstu nodaļa ielas pretējā pusē. Šajā gadījumā tas darīts par pilsētas līdzekļiem, jo ēka, kurā atrodas Dzimtsarakstu nodaļa, ir pilsētas īpašums".

Pēc tam, pamatīgi iedziļinājies jautājumā, Štāls iepriekšējo atbildi papildināja:

"Izskatīju projektus un saraksti, kas attiecas uz Lielās ielas 2 ieejas mezgla izbūvi un izskatu. Lielās ielas veikala un stomatoloģijas kabineta ieejas risinājums ir izveidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2001. gada 12. februārī ir pieņemta ekspluatācijā trīsistabu dzīvokļa pārbūve par stomatoloģisko kabinetu Lielā 2 – pēc "A Projekts" tehniskā projekta. Pasūtītājs – privātpersona.

Ir izbūvēta atsevišķa ieeja kabineta telpās no Lielās ielas puses – agrākā loga vietā. Līmeņu starpība risināta, rekonstruējot esošās kāpnes pirms ieejas veikalā. Ieeja kabinetā ir veidota kā vienots elements, kas akcentēts ar dekoratīvu nojumi no metāla karkasa, kas apšūts ar azbestcementa loksnēm un ar vietu reklāmai.  

Īstenojot šo projektu, ir ievērotas Būvvaldes izdotā arhitektūras plānošanas uzdevuma prasības. Būvvaldes viedoklis, kas tolaik fiksēts dokumentos:

Fasādes arhitektoniskais risinājums ir aplūkojams saistībā ar telpu iekšējo pārplānojumu, tātad ieejas mezgls – ir telpu pārbūves projekta daļa;

Jaunas ieejas izbūve risināma "saistībā ar blakus esošā veikala ieeju un skatlogu stiklojumu, respektējot nama arhitektūras rakstura – smagnēju lielu laukumu un detaļu kompozīcija.

2005. gada 10. novembrī pieņemta ekspluatācijā veikala telpu pārbūve parfimērijas veikala (nosaukums "Rivoli") vajadzībām Lielā ielā 2.

Runa ir par SIA "Kamēlijas zieds" pasūtītā un arhitekta Vladimira Petrova izstrādātā tehniskā projekta īstenošanu. Kā rāda dokumenti, īstenotais projekts atbilda toreiz spēkā esošajiem pilsētas Apbūves noteikumiem un Būvvaldes ieteikumiem par nama arhitektūras rakstura ievērošanu.

Būvdarbu laikā pamatīgi izmainījās veikala telpas, kas šajā 20. gs. 50 gados būvētajā mājā atrodas kopš tās uzbūvēšanas. Veikalā izbūvēts vējtveris, tirdzniecības zāle, personāla un veikala administrācijas telpas, sanitārais mezgls, noliktava. Toreiz ir izmainīta arī ēkas fasāde, akcentējot ieejas daļu veikalā un tirdzniecība zonu bijušā skatloga un durvju vietā. Lielās ielas pusē izbūvēta masīva ieeja ar neregulāras daudzstūra formas priekšlaukumu ar uzejas kāpnēm, pandusu un puķu kasti.

Pārbūves projektā tika iekļautas arī stomatoloģiskā kabineta 2001. gadā izbūvētā ieejas portāla izmaiņas. Uz kabinetu ir izveidota jauna uzeja – otrs panduss.

Tas, kas redzams šobrīd, kopumā ir izveidots 2005. gadā. Veikala telpu rekonstrukcija toreiz ir saskaņota ar dzīvokļu īpašniekiem.

Kopš tā laika vairākkārt ir notikuši Lielās ielas 2 veikala un stomatoloģiskā kabineta ieejas mezgla vienkāršotie atjaunošanas darbi – remontēti vai mainīti fasādes elementi un apdare.

Darbi katrreiz ir saskaņoti gan Būvvaldē, gan ar ēkas apsaimniekotāju un citām iesaistītajām pusēm. Šovasar notika zobārstniecības kabineta ieejas daļas vienkāršotā atjaunošana, darbi ir pabeigti, taču vēl nav pieņemti ekspluatācijā.

Līdzās esošais veikals pašlaik ir slēgts un tukšs. Veikala ieejas mezglam būtu nepieciešams remonts, jo nodilis krāsojums, izlūzušas flīzes kāpņu segumā, redzami citi laika zoba radīti bojājumi. Taču atjaunošanas darbu plānošana un īstenošana, kā jau minēju iepriekš, ir komerctelpu īpašnieka atbildība".