Sestdien, 11.augustā sākas gadskārtējā ūdensputnu medību sezona, kuras laikā jāievēro dažādi noteikumi, brīdina VP Kurzemes reģiona pārvalde.

Arī šogad ūdensputnu medību sezonas laikā dažādu kontrolējošo iestāžu darbinieki, tai skaitā Valsts policija, Valsts meža dienests un Dabas aizsardzības pārvalde veiks kontroles pasākumus medību vietās un uz piebraucamajiem ceļiem.

Lai medību azarts un pats guvums sniegtu vien pozitīvas emocijas, policija atgādina:
personām, kuru šaujamieroči reģistrēti medībām, ir tiesības īslaicīgi, medību laikā, glabāt ieroci un munīciju īpaši tam paredzētā telpā (vietā) vai transportlīdzeklī.
Pārvadāšanas laikā, arī transportlīdzekļa īslaicīgās apstāšanās laikā, nepieciešams veikt telpas uzraudzību un nodrošināt, lai ierocis un munīcija nenokļūst pie nepiederošas personas. Ieročus un munīciju transportlīdzeklī novieto pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpuses. Atstājot transporta līdzekli, transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu aizslēdz un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci.    

Valsts policija atgādina, ka medniekam medību laikā aizliegts būt alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī aizliegts medīt, izmantojot pusautomātiskus ieročus, kuros vienlaicīgi var ielādēt vairāk par trim patronām.

Savukārt tiem medniekiem, kuri medīs dabas liegumos, piemēram, Liepājas ezerā, atgādinām, ka ūdenstilpnēs, kas atrodas dabas liegumu teritorijā, aizliegts medīt ar svinu saturošu munīciju.

Aicinot medniekus ievērot drošības pasākumus ūdensputnu medību vietās un ievērot šaujamieroču pielietošanas, glabāšanas un pārvadāšanas noteikumus, novēlam – ne pūku, ne spalvu un vienmēr skaidru galvu!