Šobrīd ir sagatavots plānošanas un arhitektūras uzdevums tramvaja tilta rekonstrukcijai, ko sāka gatavot pērnā gada vasarā. Tagad arī sāksies tehniskā projekta izstrāde.

5.martā ir apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums tramvaja tilta un tam piekļauto teritoriju rekonstrukcijai.  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls informēja, ka drīzumā varētu sākt cenu aptauju, lai noskaidrotu tehniskā projekta izstrādātājus. Viņš arī norādīja, ka, skatoties reāli, ir maza iespējamība, ka darbus varētu sākt šogad.

Pēc slodzes pārbaudes 2009.gadā tika secināts, ka nepieciešams veikt dažādus uzlabojumus, lai tilts ilgtermiņā nezaudētu kvalitāti. Toreiz ieteica mainīt tilta klājumu (gan brauktuvi, gan ietves un apmales), labot hidroizolācijas bojājumus tilta konstrukciju laiduma galos, nomainīt deformācijas šuves, kuras laika gaitā ir nolietojušās, kā arī novērst atsevišķus balstu un konstrukciju bojājumus.

Tramvaja tilts būvēts 1961.gadā.