Laba arhitektūra ir viens veidiem, kā mainīt cilvēku domas par Karostu. Tādu vēstījumu savā arhitektūras studiju nobeiguma darbā ir centies ietvert liepājnieks Reinis Jansons.

Savu diplomdarbu "Demilitarizētas teritorijas multifunckionālā apbūve Liepājā, Karostā" viņš otrdien, 22. aprīlī, prezentēja Būvvaldē, informē sabiedrisko attiecību speciālists,Aigars Štāls.

Vieta, kurai jaunais arhitekts piedāvā savu attīstības vīziju, atrodas mežā blakus Beberliņu ūdenskrātuvei un aizņem aptuveni 9,5 hektārus lielu platību.

Jaunais dzīvojamais mikrorajons veidots ap bijušo artilērijas noliktavu pazemes angāriem, kurus Reinis piedāvā pārveidot par jauniešu kultūras un sporta centru un tirdzniecības paviljonu.

"Līdzšinējās aktivitātes un attīstības iezīmes, piemēram, veikborda trase, kafejnīca, peldvieta, ugunskuru vietas ļauj jaunajiem uzņēmējiem vērst skatienus uz Beberliņiem un Karostu kā uz potenciāli labvēlīgu vidi. Ūdenstilpnes, reljefs, transporta kustības iespējas ir jāpapildina ar mūsdienīgu arhitektūru un atbilstošu labiekārtojumu. Karostu var izmainīt ar labu arhitektūru. Te ir iespējas izveidot pat ekskluzīvu dzīvojamo rajonu," to, kāpēc diplomdarbam izvēlējies agrākās militarizētās teritorijas apbūves tēmu, pamato R. Jansons.

Līdzās šobrīd neizmantotajiem angāriem, kas diplomdarbā plānota kā aktīvā, sporta un izklaides zona, viņš izplānojis arī jaunu, zaļu un vienotā ansamblī labiekārtotu dzīvojamo mikrorajonu ar rindu, individuālajām un daudzdzīvokļu mājām, bērnudārzu, autostāvvietām, pastaigu takām, veloceļiem un citiem labiekārtojuma elementiem.

Jaunais arhitekts ir iedziļinājies Liepājas ēku stilos, izmantotajos būvmateriālos un būvniecības raksturā un tradīcijās, tāpēc mikrorajona apbūvē paredz izmantot sarkano ķieģeli, metālā kaltus žogus, stiklu, koku – tos materiālus, kas gadsimtos veidojuši esošo Liepājas seju.

"Domāju, jaunajā vietā tas viss skanēs kā mūzika," tā arhitekts.

"Lai gan šis ir tikai diplomdarbs, mani uzrunāja jaunā arhitekta vēlme ar labu arhitektūru mainīt cilvēku uzskatus par Karostu," paveikto vērtē Karostas arhitekte Iveta Ansone.

"Diplomdarbā autors piedāvā veidot "pilsētu pilsētā". Šajā gadījumā viņš savu mērķi ir sasniedzis, parādot apgūtās zināšanas un prasmes pilsētbūvniecības pamatjautājumu risināšanā," vēl piebilst pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.  

Būvvalde regulāri sadarbojas ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentiem, gādājot diplomdarbu izstrādei nepieciešamos materiālus, plānus, kartes, aprakstus. Pēc diplomdarba aiztāvēšanas jaunie arhitekti ar rezultātu iepazīstina arī Būvvaldes darbiniekus.

Reiņa diplomdarbs ir novērtēts ar atzīmi teicami. Šogad viņš ir vienīgais no aptuveni 30 arhitektūras studentiem, kurš studiju noslēguma darbā izvēlējies ar Liepāju saistītu tēmu.