Novembra vidū tiks uzsākti būvdarbi stadiona "Daugava" administrācijas un sportistu ģērbtuvju ēkā, Jūrmalas parkā 3, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti.

Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā, Liepājā" ietvaros plānots pārbūvēt "Daugavas" stadiona administrācijas un sportistu ģērbtuvju ēku, kas ietver:
• fasādes sienu, cokola, jumta un bēniņu siltināšanu,
• logu un durvju nomaiņu,
• pirmā stāva grīdu siltināšanu,
• iekšējo inženiertīklu pārbūvi: ūdensapgādes, apkures sistēmas un elektroinstalācijas,
• automātiskā ugunsgrēka signalizācijas un zibens aizsardzības sistēmu uzstādīšanu,
• jaunas kanalizācijas sistēmas un ventilācijas sistēmu izbūvi.

Būvdarbi tiks uzsākti šī gada novembra vidū un tiek plānots, ka tos pabeigs septiņu mēnešu laikā. Darbus veiks  SIA "Liepājas celtnieks" atbilstoši 18. oktobrī noslēgtajam būvdarbu līgumam un saskaņā ar SIA "Energy audit" izstrādāto būvprojektu.

Projekta kopējās izmaksas ir 409 105,08 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 176 338,00 eiro.

Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pirmās atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.