Visu vecumu skolēni var piedalīties vizuālās mākslas darbu konkursā „Bite kā brīnums”, kas izsludināts Latvijas mērogā un šogad notiek pirmo reizi.

Konkursa organizētāji paredz, ka vizuālās mākslas darbiem jābūt glezniecības tehnikā, taču pieļaujams arī palīglīdzekļu izmantojums. Darbus vērtēs četrās klašu grupās. No skolas katrā klašu grupā var iesniegt ne vairāk kā divus darbus, tas izdarāms līdz 30. aprīlim. Labāko gleznu autori saņems balvas no Latvijas Biškopības biedrības un Kazdangas piena pārstrādes uzņēmuma SIA „Elpa”.
Katras grupas uzvarētāja darbu publicēs žurnālā „Biškopis”.

Galvenais ir izmantot radošu pieeju, uzsver konkursa organizators, skolotājs un biškopis Imants Ozols. Bite pati jau ir kā brīnums, tāpēc tiks novērtēta arī skolēnu māka reālistiski un patiesi atainot šo kukaini, ne tikai iztēloties fantastiskas ainas, klāsta Ozols. Ja konkurss gūs atsaucību, to varētu organizēt arī turpmāk, ļaujot jauniešiem izpausties vēl citās vizuālās mākslas tehnikās.

Konkursa mērķis ir popularizēt biti kā interesantu kukaini, tās nozīmi dabā, biškopību kā lauksaimniecības nozari un biškopības produktus. Organizētāji cer, ka tas rosinās skolēnu iztēli un iespēju radoši izpausties dažādās glezniecības tehnikās, teikts konkursa nolikumā, ar kuru plašāk var iepazīties Latvijas Biškopības biedrības interneta mājaslapā www.strops.lv.

Konkursa uzvarētāji tiks publiskoti 20. maijā.

Konkursu organizē vizuālās mākslas skolotājs, mākslinieks un biškopis Imants Ozols, Latvijas Biškopības biedrība, žurnāls „Biškopis”,  SIA „Elpa” un  Cīravas profesionāli tehniskā vidusskola.

Konkursā iesniegtie darbi netiks atdoti autoriem, bet pāries Latvijas Biškopības biedrības īpašumā un var tikt izmantoti izstādēs, prezentācijās, iespieddarbos bez autoratlīdzības, saglabājot autora vārdu.

Darbus jāsūta:
Imants Ozols
Lažas speciālā internātpamatskola
Lažas pagasts
Aizputes novads
LV-3456