Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde īsteno projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta". Būvniecības izmaksu sadārdzinājuma dēļ, uz laiku tika pārtraukti darbi, tomēr Liepājas SEZ pārvaldei izdevās noslēgt vienošanos ar SIA "TILTS", kas paredz, ka projekta īstenošana turpinās un ka visi būvdarbi jāpabeidz līdz šā gada 13. novembrim, informē SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Pavasarī pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma SIA "Tilts" neatsāka būvdarbus, jo līdz ar ģeopolitisko situāciju un karu Ukrainā ievērojami bija sadārdzinājušās būvdarbu izmaksas. Kā norādīja projekta vadītājs, Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis, sarunas ar būvnieku SIA "Tilts" norisinājās vairāku mēnešu garumā, meklējot labāko risinājumu, lai varētu pabeigt LAD projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta". "Sarunas ir vainagojušās ar rezultātu, vienošanās ir noslēgta un būvdarbi ir atsākti."

Starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tilts" 2021. gada 7. aprīlī tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu būvobjektā "Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošanu un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 1. un 2. kārta", "Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana" un "Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana".

Liepājas SEZ pārvaldes īstenotais projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta" ir loģisks turpinājums jau līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017.gadā rekonstruēja Veco ostmalu posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai – nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas. Savukārt projekta īstenotās 3. kārtas ietvaros labiekārtoja teritoriju Ūliha ielas galā, demontējot vecu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu.