Šonedēļ visiem Liepājas namu apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem ir izsūtīta vēstule, kurā prasīts nekavējoties apsekot daudzdzīvokļu māju lodžiju konstrukciju mezglus.

Lūgts par konstatētajām nepilnībām informēt Būvvaldi, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Šāda vēstule kā brīdinājums un aicinājums ir sagatavota un izsūtīta tāpēc, ka Zaļās birzs mikrorajonā kādai daudzdzīvokļu mājai jūnija sākumā no trešā stāva lodžijas atdalījās un nokrita  aptuveni sešus metrus gara, metru augsta un tonnu smaga betona segplātne. Par laimi, cietušo šajā notikumā nebija.

Analizējot šā negadījuma cēloņus un apstākļus, Būvvaldes speciālisti secinājuši, ka nestspēju bija zaudējuši dzelzsbetona plātnes stiprinājumi. Tādi ēkas būvniecības laikā ierīkoti astoņās vietās – segplātnes galos un apakšmalā, lai plātni piestiprinātu pie sienas paneļa. Atmosfēras ietekmē šie metāla stiprinājumi bija sarūsējuši un 9. jūnijā nenoturēja plātnes svaru.

Būvvalde atgādina, ka saskaņā ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumu un Dzīvokļu īpašuma likumu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana ir dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pienākums.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanā ietilpst mājas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sanitārā apkope, iekšējo inženiertīklu darbības nodrošināšana un citi uzdevumi, kas saistīti ar mājas ekspluatāciju.

Katras dzīvojamās mājas lodžijas ārējās norobežojošās konstrukcijas ietilpst ēkas kopīpašumā, un par to drošumu ir atbildīgs mājas īpašnieks, citiem vārdiem, dzīvokļu īpašnieki kā kopība.

Lodžiju norobežojošās konstrukcijas Liepājas daudzīvokļu namos ir izbūvētas ne tikai no betona. Ir lodžijas, kas izbūvētas, izmantojot metāla rāmja konstrukcijas ar koka, skārda vai citu vieglo materiālu apšuvumu.

Būvvaldes vēstulē apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem ir norādīts, ka bez karkasa stiprinājuma pārbaudes nepieciešams apsekot arī apšuvuma stiprinājumus, jo arī vieglāks segmateriāls vēja ietekmē var tikt norauts, apdraudot garāmgājējus un personas īpašumu.

Renovētās mājās šādam riskam jābūt likvidētam fasādes siltināšanas un lodžiju apdares procesā, taču regulāra vizuālā apsekošana pieejamajiem stiprinājumiem vai mezgliem arī ir svarīga, un  apsaimniekotājam tāda jāveic.

Būvvalde jau agrāk iedzīvotājus un apsaimniekotājus ir aicinājusi sakārtot balkonus un lodžijas, novērst konstruktīvās nepilnības, bojājumus, bīstamību.

Būvvaldes komisija, kas  veic darbu ar vidi degradējošajām, sagruvušajām, cilvēku drošību apdraudošajām būvēm, kopš 2014. gada izskata lietas, kuru rezultātā no māju īpašnieka vai valdītāja tiek pieprasīta un panākta balkonu vai lodžiju konstrukciju atjaunošana.

2015. gadā Liepājā no 25 ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem tika pieprasīti balkonu remontdarbi vai citi pasākumi, kas novērš apdraudējumu, piemēram bīstamo elementu demontāžu. Lielākā daļa no uzrunātajiem, izprotot Būvvaldes norādījumu pamatotību, paveica vai šobrīd turpina veikt īpašumu sakārtošanu.