Turpinot Liepājas centrālās pludmales infrastruktūras izbūvi, nākamnedēļ plānots sākt būvdarbus pludmales izejā pie Kūrmājas prospekta, kas ved uz pludmales kafejnīcu "7. līnija". Līdz ar būvdarbiem jārēķinās ar papildu kustības ierobežojumiem uz gājēju un velobraucēju ceļa, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas speciāliste Dace Freidenfelde.

Šonedēļ paredzēts pabeigt inženiertīklu izbūves darbus Jūrmalas ielas galā. Jau ir izbūvēts ūdensvads un kanalizācija, atlikusi seguma atjaunošana. Līdz ar šo darbu pabeigšanu, nākošnedēļ plānots sākt būvdarbus pludmales izejā pie Kūrmājas prospekta.

Saistībā ar būvdarbiem parka apmeklētājiem jārēķinās ar papildu kustības ierobežojumiem gan uz gājēju un velobraucēju ceļa, gan pludmales izejās, sākot no Kūrmājas prospekta līdz centrālajai glābšanas stacijai. Šo posmu var apiet pa pludmali vai parka daļu.

Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā Liepājas centrālās pludmales infrastruktūras būvdarbi līdz gada beigām tiks pabeigti un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums.

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju pie Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!", kā arī izeju pie centrālās glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā izbūvēti inženiertīkli.

Būvdarbus veic SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošina SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE".

Būvdarbi objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" tiek īstenoti ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.