Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, no 26. jūnija līdz 15. jūlijam izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Krūmu ielā.

Tā paredzēta posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, un nepieciešama saistībā ar ielas un ietves izbūvi, Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

SIA "Projekts 3" ir izstrādājis būvprojektu "Krūmu ielas pārbūve, posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā", kurš paredz šajā posmā uzlabot ielas infrastruktūru, izbūvējot  ietves, velosipēdu ceļu un brauktuvi.  Projekta realizācijai nepieciešams nozāģēt 96 kokus – 72 papeles, 2 vītolus, 3 kļavas, 2 zirgkastaņas, 3 bērzus, 5 liepas, 2 vilkābeles un 7 augļu kokus. No jauna tiks iestādītas 38 Krimas liepas un 6 koki (ozols un 5 priedes) tiks pārstādīti.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiek no 26. jūnija līdz 15. jūlijam, un izteikt savu viedokli par paredzēto koku ciršanu.

Publiskās apspriešanas anketas iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī aizpildīt elektroniski šeit.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju paustie viedokļi un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.