Par Zirņu un Ganību ielas rekonstrukcijas projektā ieekonomētajiem līdzekļiem 870 331 lata apmērā tiks veikta projekta teritorijas aptvērumā esošo šķērsielu renovācija.

Par ietaupītajiem līdzekļiem tiks veikta projekta teritorijas apkārtnē esošo šķērsielu - Mālu, Dārza, Kaļķu, Otaņķu, Miera, Priežu ielas - renovācija. Pateicoties minēto ielu renovācijai, uzlabosies pilsētas infrastruktūra un satiksmes organizācija projekta aptvēruma teritorijā. Par ietaupītajiem projekta līdzekļiem tiks veikta arī palīgēkas demontāža Zirņu ielā 101 un Dorupes ielas tehniskās shēmas izstrāde.

Kā skaidrojuši projekta īstenotāji Liepājas domes Attīstības pārvaldē, šo ielu izvēle bijusi kā loģisks Zirņu un Ganību ielas rekonstrukcijas projekta turpinājums, kas uzlabos šķērsielu infrastruktūru un cels vērtību piegulošajām teritorijām. Minētajās ielās tiks nomainītas pazemes inženierkomunikācijas – ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, rekonstruēta brauktuve un izbūvētas ietves.

Šonedēļ sākti darbi Otaņķu, Kaļķu, Priežu un Miera ielā. Pašvaldība aicina pilsētas iedzīvotājus, viesus un transportlīdzekļu vadītājus būt iecietīgiem un saprotošiem, ievērot ceļazīmes un satiksmes organizatoru norādījumus.