Pēc publikācijas par lapsas līķi, kas trīs dienas gulēja Grobiņas šosejas malā 1,5 km no Liepājas robežzīmes, portāls saņēma Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) sagatavotu skaidrojumu.

PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Stinka skaidro: „Gar ceļmalām nobrauktu meža dzīvnieku savākšana, saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu:  "21.1 pants. Pašvaldības nodrošina bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu" ir vietējās pašvaldības kompetence. Savukārt, ja teritorijai ir zināms saimnieks vai apsaimniekotājs, atbildība ir viņam. Gadījumos, ja pašvaldībai rodas aizdomas, ka dzīvnieks nobeidzies no kādas dzīvnieku infekcijas slimības, tad tiek pieaicināts PVD vai pilnvarots praktizējošs veterinārārsts, lai noņemtu paraugu laboratoriskai izmeklēšanai.”

PVD Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja Gunta Kapeniece papildina, ka pēdējā laikā ir ļoti daudz gadījumu, kad uz ceļiem ir sabrauktas lapsas, kā arī iedzīvotāji informē par atrastiem bojāgājušiem dzīvniekiem pludmalē. Teritorijas īpašnieka pienākums ir savākt šos bojā gājušos dzīvniekus.

Pēc PVD informācijas trakumsērga Latvijā nav konstatēta jau divus gadus un zināmā mērā tas ir tāpēc, ka tiek veikta meža dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. Tā ka šobrīd lielākā riska zona ir Latvijas – Krievijas, Latvijas – Baltkrievijas pierobeža, tad šogad un turpmāk vakcinācija tiks veikta šajā teritorijā, kas atrodas 70 – 100 km attālumā no robežas.

No Grobiņas pašvaldības piektdien, 3.oktobrī, līdz darba dienas beigām nekādu atbildi portāls nesaņēma.