Lai pievērstu sabiedrības uzmanību namu ķēpāšanas problēmai, pašvaldības policija sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un "Rietumu Radio" organizē kampaņu "Neparaksti sev sodu".

Kampaņas mērķis ir samazināt jaunu ķēpājumu rašanos, informēt jauniešus par ķēpājumu tiesiskajām sekām un iesaistīt sabiedrību cīņā ar ķēpātājiem. Papildus tam policija viesojas Liepājas skolās, kur diskusiju veidā skolēniem ar reālu dzīves piemēru palīdzību tiek izklāstīta informācija par negatīvo ķēpāšanas ietekmi uz pilsētas vidi un tās sekām.

Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas priekšniece Ginta Gailīte atzīst, ka pēc Liepājas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par patvaļīgu zīmēšanu uz namiem un žogiem apķēpātājus jeb tagerus paredzēts saukt pie atbildības. "Par šādu pārkāpumu ir paredzēts piemērot naudas sodu līdz 100  latiem.

Par šāda rakstura pārkāpumu policija var piemērot arī kriminālatbildību, un mantisko zaudējumu piedziņas jautājumu cietušajiem ir tiesības risināt tiesvedības kārtībā," skaidro G. Gailīte.

Liepājas pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Dīķis uzsver, ka Liepājā reti kurš nams ir bez ķēpājuma. "Jo gadus, jo vairāk redzam, ka ēkas mūsu skaistajā pilsētā tiek aprakstītas un apķēpātas, tādēļ organizējam kampaņu "Neparaksti sev sodu", lai informētu sabiedrību par šīs problēmas aktualitāti. Jo vairāk vērsīsimies pie bērniem un stāstīsim, ka par sveša īpašuma bojāšanu draud bargs sods, jo pastāv lielāka iespēja, ka bērni mūsu vēsti nodos saviem vienaudžiem un paši to ievēros."

Kampaņas "Neparaksti sev sodu" ietvaros izveidota mājas lapa www.neparakstisodu.lv. Tajā apkopotas ķēpātāju spilgtākās rakstura iezīmes, ievietota noziedznieku statistika, un rastas atbildes uz vēl dažādiem ar ķēpāšanu saistītiem jautājumiem.