Līdz ar pludmales sezonas noslēgumu, kas oficiāli bija 15.septembris, sākās pludmales inventāra pakāpeniska novākšana, kas šonedēļ  tuvojas noslēgumam.
 

Ievērojami postījumi šovasar netika konstatēti, apsaimniekotājiem sezona ir pagājusi visai mierīgi, portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.
 
Peldsezona ilga no 15. maija līdz 15. septembrim. Šajā periodā tika izvietotas un uzturētas pārģērbšanās kabīnes, parka un pludmales kartes shēmas (informācijas stendi), virzienu norādes, pārvietojamās tualetes, atkritumu konteineri utt.
 
Neskaitot sīkus bojājumus, nav fiksēti vandalisma gadījumi, kad būtu pamatīgi sabojāts pludmales inventārs, kā tas gadījās iepriekšējos gados, vien kādai tualetei pludmalē bija izlauztas durvis. Atjaunošanas darbu izmaksu tāmes summa bija 555 eiro bez PVN. Apdrošinātāji Liepājas domes budžetā ieskaitīja 471,96 eiro, pārējo sedza Komunālā pārvalde no uzturēšanas izmaksām.
 
Nav vienas receptes, kā panākt, lai neviens vairs negružotu un nelauztu. Varbūt tikai tad, kad arvien salabo un sakopj, strādā apsaimniekotāji un patrulē pašvaldības policija, cilvēki saprot, ka vide tiek uzraudzīta, veidojas cieņa.
 
Vasarā aizvien norisinās slēpta "cīņa" ar klaidoņiem, kuri siltajā laikā mitinās pludmales kāpu zonā. Viņi "apmetnes" veido ne gluži centra pludmales zonā, bet nomaļākās vietās, tomēr šie klaidoņi atstāj milzīgas atkritumu kaudzes.
 
Kā jau iepriekšējos gadus, arī šoruden netiks demontētas visas koka laipas izejās uz jūru. Ziemas sezonā būs atstātas trīs izejas cauri kāpām līdz liedagam centra rajona pludmalē, bet viena – dienvidrietumu pludmalē, kas varētu būt svarīgi, piemēram, māmiņām ar ratiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uz jūru šovasar veda kopskaitā 13 ar koka laipām klātas izejas.

Vēl pludmalē paliks daži soliņi, kāda pārģērbšanās kabīne centra un dienvidu pludmalē.

2016. gada vasaras sezonā Liepājas pludmales inventāra un Glābšanas stacijas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai kopumā bija plānoti 99 000 eiro, kas ir par 6 000 eiro vairāk nekā 2015. gadā. Cik no tā ir iztērēts? Vēl nav saņemti visi rēķini par pludmales inventāra demontāžu, citiem pludmales apsaimniekošanas darbiem septembrī, par atstātā inventāra uzturēšanu utt.
 
Gada sākumā netika plānoti līdzekļi pludmales futbola laukuma demontāžai. Šāds futbola laukums tapa vasaras sezonas laikā, – tātad tie būs papildu izdevumi. Vēl jau turpināsim izvest arī atkritumus, tādēļ, cik faktiski izlietots, būs zināms nākamā gada sākumā, – kad būs saņemti un apmaksāti visi saņemtie rēķini.
 
Nauda ir plānota ar aprēķinu, lai būtu rezerve neparedzētiem gadījumiem.
 
Pludmales inventāra uzturēšanu, apsaimniekošanu un atkritumu izvešanu saskaņā ar iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem veica SIA "Eko Kurzeme", savukārt smilšu sijāšanu – SIA "Tranzīts L".

Pludmales uzkopšanā visu vasaras sezonu bija iesaistīti arī uz laiku pieņemtie labiekārtošanas darbu strādnieki, kuri tīrīja krasta joslu un kāpu zonu.