Pirmdien, 27. janvārī, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) iepirkumu komisija atvēra piedāvājumus atkārtoti izsludinātajam konkursam par Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārtas būvniecību. Kā portālu informēja komisijas priekšsēdētājs Kaspars Poņemeckis, saņemti divi piedāvājumi, no kuriem lētākais – 577 363, 42 eiro.


"Šobrīd tiek vērtēta piedāvājumu atbilstība konkursa nolikumam, un tad jau tālāk tiks lemts par iespējamo būvdarbu līguma noslēgšanu," sacīja Poņemeckis.


Uz projekta modernizācijas darbiem jau 2019. gada pavasarī tika izsludināts atklāts konkurss, kurā lētākais saņemtais piedāvājums bija 692 474, 53 eiro. Šī summa ievērojami pārsniedza SEZ pārvaldes projektam plānoto budžetu, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultāta un sadalīt projekta realizāciju trijās kārtās.

Pirmajā kārtā paredzot "Interreg" Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta līdzfinansētos darbus, un otrajā un trešajā kārtā, kas nākamo gadu periodā tiktu realizēta par SEZ līdzekļiem, paredzot teritorijas labiekārtošanas darbus, tajos iekļaujot nožogojumu, sienas atjaunošanu, vides objektu uzstādīšanu u.c.


Šobrīd ir pabeigti projektēšanas darbi, kurus veica uzņēmums SIA "K-Idea" un ierīkots elektrības pieslēgums.


SEZ pārvalde kā viens no partneriem realizē "Interreg" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā".


SEZ pārvaldes apstiprinātais kopējais budžets projekta ietvaros ir 409 650 eiro, no kuriem 348 202,50 eiro ir atgūstamais līdzfinansējums. Projektā plānots modernizēt Liepājas jahtu ostu, paredzot sekojošas aktivitātes:


Peldošo piestātņu būvniecība – paredzēts izbūvēt peldošās piestātnes dažāda izmēra jahtām un kuteriem;


tiks izveidoti divi peldošo piestātņu bloki, kas aprīkoti ar elektrības un ūdens pieslēgumiem, kā arī apgaismojumu un drošības aprīkojumu;


Liepājas ostas 80. piestātnes atjaunošana un pielāgošana jahtu ostas vajadzībām – plānots atjaunot piestātnes koka un betona konstrukcijas, kā arī elektroapgādes un ūdensapgādes tīklus, pielāgojot tos jahtu ostas vajadzībām; plānots uzstādīt 2 papildus drošības posteņus uz stacionārās piestātnes;


Jahtu ostas ofisa ēkas būvniecība – plānots izbūvēt jahtu ostas ofisa ēku. Ēkā paredzētas 4 sanitārās telpas ar dušām un WC, veļas mazgāšanas aprīkojums un telpa viesu uzņemšanai un personāla vajadzībām. Ēka un sanitārās telpas tiks pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Viesu uzņemšanas telpā plānots izveidot arī tūrisma informācijas punktu;



Video un piekļuves kontrole jahtu ostā – Plānots uzstādīt nožogojumus noejai uz peldošajām piestātnēm un uzstādīt videonovērošanas sistēmu, uzlabojot vispārējo drošības līmeni jahtu ostā. Plānots izstrādāt jahtu ostas ārkārtas gadījumu evakuācijas plānu;


Bezmaksas Wi-Fi nodrošinājums jahtu ostā – plānots nodrošināt bezmaksas Wi-Fi pārklājumu visā jahtu ostas teritorijā, kā arī aktuālās informācijas stenda izvietošanu.