Būvvaldes pieņemšanas komisija pagājušajā nedēļā ekspluatācijā pieņēma Līvas kapu kapličas atjaunošanas 2. un 3. kārtas būvdarbus. Darbi veikti šīs vasaras mēnešos.

Tagad Līvas kapu kapličas ēka ir nodrošināta pret mitruma iekļūšanu sienās, pamata cokolā, iekštelpās, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Vecliepājas arhitekte Gunta Šnipke: "Šāds objekts būvdarbu veicējiem bijusi iespēja apliecināt savu profesionālo varējumu, izpratni par vēsturiskām vērtībām, izdomu sarežģītu jautājumu risināšanā un, kas nav mazsvarīgi, mīlestību pret savu pilsētu – to visu redzējām atjaunotajā ēkā, pieņemot paveikto un uzklausot aizrautīgo būvnieku stāstījumu par katru no objekta detaļām."

Pirmo trīs kārtu būvdarbus Līvas kapličā veica SIA "Liepājas celtniecības kompānija", būvdarbu vadītājs bija Andis Šakers-Pelcmanis, autoruzraugs arhitekts Arnis Balčus, būvuzraugs Rihards Dzenis.

Atjaunošanas darbi kapličā bija nepieciešami, lai novērstu laika zoba nodarītos bojājumus un līdz šim nekvalitatīvi veiktu remontdarbu sekas, kas bija drauds ēkas pastāvēšanai ilgtermiņā.

Ir veikta kapličas pagraba drenāža un tā grīdas renovācija, ventilācijas lūkas atjaunošana, pamatu pastiprināšana, izveidota to vertikālā hidroizolācija un terases hidroizolācija, renovēts terases klinkera ķieģeļu segums, izbūvēta lietus kanalizācijas sistēma, renovēti granīta pakāpieni pie ieejas.

Bez darbiem, kuru uzdevums ir ēkas funkcionāla sakārtošana, šovasar veikti darbi, kas nākuši par labu un izceļ kapličas arhitektoniski vēsturiskās vērtības.

Šovasar restaurēti terases metālkaluma vārti/nožogojums, zārku pacelšanas/nolaišanas iekārta, kas atrodas pagrabā, izveidota pamatne apstādījumiem/zālienam, iekārtots zāliens, izvietoti soliņi.

2014.gada vasarā notika kapličas jumta remonts un noteksistēmas pārbūve, sarkano ķieģeļu fasādes bojājumu remonts, virsmas un šuvju apstrāde, lai novērstu ūdens iekļūšanu mūrī. Tika izņemti divi ēkai pārāk tuvu saauguši koki – osis un kļava.

Pēc 2014. un 2015. gadā  paveiktajiem darbiem nepadarīts atlicis tikai ceremoniju telpas interjera remonts.

Būvniecības kopējās izmaksas  ir 84 539,56 eiro. Finansējums ir no pilsētas budžeta. Būvdarbu garantija ir trīs gadi, kas nozīmē, ka šajā laikā atklājušos būvdarbu defektus būvnieki novērsīs par saviem līdzekļiem.

Tomēr, kā nupat atzinusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Līvas kapličā veiktie "remonta, renovācijas un restaurācijas drabi ir izpildīti augstā profesionālā kvalitātē".

Virs Līvas kapličas ieejas portāla redzams smilšakmenī veidots cilnis "Eņģelis", kas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, tāpēc inspekcija rūpīgi sekoja līdzi darbu gaitai jau ēkas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un renovācijas projekta izstrādes posmā. Ciļņa atjaunošana projektā gan netika ietverta, taču bija jānodrošina tā saglabāšana neizmainītā veidā.

SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs" izstrādātajā apjomīgajā kapličas atjaunošanas tehniskajā projektā paredzētas pavisam septiņas būvdarbu kārtas. Turpmāk plānotie darbi, ja tiem būs nauda, ietver iekštelpu kosmētisko remontu, logu nomaiņu, ārdurvju restaurāciju, elektroapgādes sistēmas atjaunošanu un mēbeļu izgatavošanu.

Uzziņai
Līvas kapu, agrāko Bārenbuša kapu kapliča būvēta 1894. gadā, pabeigta 1895. – 1896.gadā.
Projekta autors Maks Pauls Berči.
Ēku cēlis/finansējis Liepājas būvuzņēmēja Vilhelms Rīge, kurš "vēlējies Liepājai atstāt piemiņu par sevi, Bārenbuša kapos uzceļot vispārējai lietošanai paredzētu kapliču, kas vienlaikus bija iecerēta arī kā ģimenes apbēdījumu vieta" (Imants Lancmanis, Angelika Berči, "Berči", R., 2012., Valters un Rapa).
Ēka ir sarežgītas konfigurācijas, izmantotas romānikas formas, kas savītas ar Bizantijas arhitektūras elementiem.Visas detaļas veidotas augstā mākslinieciskā un amatnieciskā kvalitātē, to visu noslēdz kupolveida jumts ar krustu.
Kapličas augstums – 12,18 metri.
Telpu plānojuma centrālajā daļā pirmā stāva līmenī atrodas ceremoniju zāle, aiz tās kāpnes uz pagrabstāvu.
Pagrabā atrodas kapenes, kurās guldīta V. Rīges dzimta.
Virs ieejas durvju portāla redzams valsts nozīmes mākslas piemineklis – smilšakmenī veidots cilnis "Eņģelis".