Vecās ostmalas promenādes tiltiņa un citu labiekārtojuma elementu pārbūve ir noslēgusies – piektdien, 14. novembrī, būvobjekts ir nodots ekspluatācijā.

Kā informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, tiltiņa pakājē uz betona pamatnes ir uzstādīts jauns labiekārtojuma elements – Tirdzniecības kanāla un tā krastmalas ielu makets, kas veidots metālā.

Makets līdzās Dzintara pulkstenim, Zivju tirdziņa nojumēm un citiem objektiem, jādomā, kļūs par vēl vienu apmeklētāju piesaistes objektu. Visa tiltiņa teritorija ir sakārtota un ieguvusi jaunu izskatu.

Tirdzniecības kanāla un tā krastmalā esošo ielu un ēku makets ir veidots pēc mūsdienu Liepājas kartes. Masīvais dzelzsbetona pamats, uz kura makets uzstādīts,  noslēdz tiltiņa kompozīciju un kalpo kā drošības barjera, lai autotransports kanālmalā nepārvietotos tam neparedzētā vietā.

Sākotnēji ostas rajona maketu bija plānots veidot pēc 19. gadsimta kartes, taču projekta autori, arhitekti Arnis Kleinbergs un Jānis Zvejnieks sadarbībā ar pilsētas arhitektiem atzina, ka šo ieceri ir nepieciešams pilnveidot.

Makets ir veidots no čuguna lējuma pamatnes, nerūsējoša tērauda un alumīnija. Uz pamatnes ir informācija par Liepājas ostas vēsturi un informējošs teksts arī Braila rakstā. Maketa autors metālmākslinieks Reinis Kuncītis.

Vecās ostmalas promenādē šovasar (darbi sākti maijā) būvdarbus pēc SIA "ARHIS arhitekti" projekta veica SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Komunālā pārvalde". Visiem veiktajiem darbiem garantija ir trīs gadi. Būvdarbu kopējās izmaksas pēc visu darbu pabeigšanas ir  247 170,66 eiro.

Šovasar rekonstrukcijas gaitā aptuveni 600 kvadrātmetru lielais tiltiņa koka dēļu klājums nomainīts ar polimēra (PVC) dēlīšiem, kas ir izturīgāki pret klimata apstākļu iedarbību un tāpēc kalpos daudz ilgāk nekā līdzšinējais dabas materiāls.  

Atjaunoti soliņi, starp gājēju tiltu un kanālmalu demontēts koka klājs, tā vietā izbūvēts kalta akmens bruģis.

Rasts jauns risinājums šīs teritorijas apgaismojumam, demontējot vecos balstus un to vietā uzstādot balstus ar prožektoriem un atkārtojot risinājumu, kāds redzams apgaismojumam netālu resošās Kuģinieku ielas galā.

Demontēts arī apgaismojums zem tiltiņa un apgaismojums, kas atrodas betona konstrukciju sānos.

Sakārtota arī saimnieciskā palīgtelpa zem tilta konstrukcijas, ar pretrūsas šķīdumu apstrādātas un no jauna nokrāsotas tilta metāla detaļas. Gar pašu kanālmalu ir uzstādītas aizsargbarjeras.

Izmaiņās ir ņemtas vērā vides pieejamības prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Papildus šiem tehniskajā projektā paredzētajiem darbiem ir sakārtota arī lietus ūdens kanalizācijas sistēma zem Dzintara pulksteņa un pārvietoti elektrokabeļi.

Promenādes gājēju tiltiņa galā atradās strūklaka, ko 2012. gadā nopostīja vētra.  Pirms tam strūklaka darbojās ar pārtraukumiem, jo ūdens šļakatas traucēja piestāt jahtām un stipra vēja laikā mitrināja tuvējās ēkas sienas un tiltiņa koka dēļu klājumu.

Kopš tiltiņa izbūves pamatīgi bija nolietojies ne tikai dēļu klājs, bet arī citi labiekārtojuma elementi. Pašvaldība izlēma strūklaku neatjaunot, bet labot laika zoba bojātos segumus, margas, citas detaļas un tiltiņa galā izveidot jaunus labiekārtojuma elementus.

SIA "Projektēšanas birojs "ARHIS"" projekta "Promenādes labiekārtojuma elementu rekonstrukcija Vecajā ostmalā 41, Liepājā" tehniskā projekta izstrādei 2013. gada gada septembrī Dome piešķīra finansējumu Ls 4145,77 (ar PVN 21%).