Jaunā lietotne, kas atrodama mājas lapā liepaja.lv, turpmāk ikvienam palīdzēs ērtāk un ātrāk iepazīties ar Liepājas pašvaldības rīcībā esošajām zemes vienībām, kas pieejamas nomai.

Lietotnes izstrādāšanā ir izmantoti dati, kas atrodas Liepājas pilsētas Būvvaldes un Nekustamā īpašuma pārvaldes pārraudzībā un pārvaldībā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Izmantojot dažādus pilsētas kartes slāņus, attēlošanas veidus un lietotnes rīkus, apmeklētājs ātri un uzskatāmi var noskaidrot, kurā vietā pilsētas teritorijā atrodas brīvā, aizņemtā vai arī daļēji iznomāta Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša zeme.

Līdz ar to interesentiem lietotne palīdzēs plānot savu uzņēmējdarbību, investīcijas, īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu, ja šīs darbības ir saistītas vai arī persona vēlas saistīt ar pašvaldībai piederošās zemes nomu.
 
Lietotne piedāvā meklētāju, ar kura palīdzību iespējams noskaidrot pašvaldības nomas zemes un zemes pieejamību nomai – gan pēc vienības adreses, gan pēc kadastra apzīmējuma, gan – izvēloties konkrētu adresi kartē.

Kartē redzamo saturu ir iespējams pielāgot katra lietotāja uztveres īpatnībām vai vajadzībām, izmantojot kartes slāņu sarakstu, kas ļauj ieslēgt/izslēgt, padarīt caurspīdīgu, izvērst, sakļaut vai pārvietot katru no kartes slāņiem.

Pilsētas kartē bez nomas zemēm ir ietverts ielu sarkano līniju slānis, teritorijas plānojuma jeb atļautās izmantošanas slānis, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas un Liepājas ostas teritorijas slānis.

Lietotnes izveidē ir izmantota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas "ArcGIS" platforma, kuras daļu ikdienas darbam ir iegādājusies Liepājas pilsētas Būvvalde. "ArcGIS Online" nodrošina iespējas efektīvi un atbilstoši mūsdienu prasībām izmantot, apstrādāt, analizēt un uzskatāmi, viegli uztveramu karšu veidā, parādīt dažādus datus, ar kuriem ikdienā strādā valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, zinātnieki un citi potenciālie platformas abonenti.

Ar lietotnes palīdzību pieejamos datus regulāri atjaunos – to turpmāk administrēs Būvvalde sadarbībā ar Nekustamā īpašuma pārvaldi.

Liepājas pilsētas mājas lapā interaktīvas kartes veidā ir pieejams arī pilsētas Teritorijas plānojuma pārlūks, kurā kats var apskatīt un iegūt dažādu ar teritorijas plānojumu saistītu informāciju vai datus – zemes vienības robežas, aizsargjoslas, sarkanās līnijas, konkrēta zemesgabala atļauto izmantošanu, esošās inženierkomunikācijas utml., kas nepieciešama plānotājiem, arhitektiem, nekustamā īpašuma attīstītājiem vai jebkuram citam interesentam.

Karšu veidā mājas lapā ir attēlota arī informācija par mazdārziņu teritorijām, kultūras pieminekļiem, bērnu rotaļu laukumiem, veloceļiem, suņu pastaigu laukumiem un īpašumiem, kas reģistrēti tā sauktajā graustu sarakstā.