Liepājas ostas pievadceļa izbūve tiek veikta Liepājas SEZ pārvaldes projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros. Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu veic SIA "CTB". Būvdarbu līguma summa – 2 846 399,02 eiro.

Būvdarbus pilnībā plānots pabeigt līdz 2020.gada vasarai, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Aptuveni 70% no plānotā darbu apjoma tika paveikti jau pagājušajā gadā, kad visā pievadceļā 2,7 km garumā izbūvēja nepieciešamās komunikācijas un ceļa pamatni, kā arī uzklāja asfalta pirmo, apakšējo kārtu. Šobrīd turpinās labiekārtošana un tiek veikti nepieciešamie darbi, lai varētu uzklāt virsējo asfalta kārtu visa auto pievadceļa garumā. Tāpat turpinās prettrokšņu sienas izbūve. Aprīlī strādnieki Brīvostas ielā jau iebetonējuši minētās sienas pamatus, un drīz plānots likt metāla stabus, pie kuriem stiprinās aptuveni 3,5 m augsto un 500 m garo sienu, kuras uzdevums būs slāpēt no autoceļa, dzelzceļa un daļēji no ostas nākošos trokšņus. Pievadceļa būvdarbu ietvaros izveidotas arī jaunas ietves un ielas apgaismojums.

Projektējot ostas pievadceļu, tika rūpīgi izvērtēta kravu automašīnu kustības intensitāte un ikdienā radītā slodze. Lai jaunais ceļš varētu izturēt lielo slodzi un kalpotu ilgi, tā pamatnē lika reciklētu autoceļu pamata materiālu, kam virsū klāja cementu un tad vairākās kārtās asfaltu.

Apjomīgākais darbs ir vēl atlikušās asfalta virskārtas uzklāšana. Asfaltēšanas darbi aprīlī tika atsākti pie ostas caurlaides Atslēdznieku ielā, bet visu pievadceļu ar noslēdzošo segumu būvnieki noklās pakāpeniski. Kā pastāstīja SIA "CTB" būvdarbu vadītājs Matīss Horna, tas saistīts ar ostas darbības nepārtrauktību, jo ne uz mirkli nav iespējams apstādināt satiksmi. Darbi tiek plānoti, sadalot ceļu atsevišķos posmos.

Kā jau iepriekš norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis, sakārtojot vienu no galvenajām ostas sauszemes artērijām, ieguvumi ir vairāki: uz ostas termināļiem tagad ved divas satiksmes joslas, radot iespēju atsevišķi atdalīt transporta plūsmu uz graudu termināli un pasažieru termināli. Līdz ar to vairs neveidojas satiksmes sastrēgumi un autovadītājiem nav jāgaida garās rindās. Tāpat ērtāka un drošāka šeit būs pārvietošanās gājējiem.

Kopējais rekonstruējamo autoceļu garums ir ap 2,7 km, un projekta ietvaros tiks veikti sekojoši darbi:

– autoceļa pārbūve no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei Brīvostas ielā, kas paredz esošās brauktuves pārbūvi, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons, tiks izbūvēta trokšņus slāpējoša siena apmēram 500 metru garumā.

– ostas iekšējā koplietošanas ceļa pārbūve no ostas caurlaides Brīvostas ielā līdz ostas caurlaidei Atslēdznieku ielā – brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošana, seguma nomaiņa 4 dzelzceļa pārbrauktuvēm.

– Esošās brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves seguma nomaiņa ceļa posmā no ostas caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai.

Projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" kopējās izmaksas, ieskaitot arī sliežu ceļu izbūvi, sasniedz 7 miljonus eiro, no kuriem 4,8 milj. eiro ir ES kohēzijas fonda līdzekļi, bet pārējo summu līdzfinansē Liepājas SEZ pārvalde.