Pastāvīgās Attīstības komitejas 3.maija sēdes darba kārtībā ir  arī lēmumprojekts par dalītas atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu pašvaldības iestādēs.

Kā portālu informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, lēmuma projekts paredz atbalstīt projekta „Dalītas atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs” īstenošanu. Tas pašvaldībai jādara, jo viens no tās uzdevumiem ir sadzīves atkritumu apsaimniekošana, sasniedzot šajā jomā ES direktīvas mērķus – līdz 2014. gadam ieviest papīra, stikla, plastmasu un metālus saturošu atkritumu dalītas savākšanas sistēmu.

SIA „Liepājas RAS” izstrādājis koncepciju sistēmas ieviešanas uzsākšanai pašvaldības iestādēs, tai skaitā visās izglītības iestādēs.

Kopumā, aptaujājot pašvaldības iestādes, plānots izveidot 185 publiski pieejamus punktus papīra, plastmasas un stikla atkritumu dalītai vākšanai.

Veiksmīgai projekta darbībai SIA „Liepājas RAS” paredzējis īstenot gan pašvaldības iestāžu darbinieku, gan sabiedrības informācijas un izglītošanas kampaņu.