Jau no agra rīta piektdien, 11. maijā, SIA "Liepājas ūdens" un Komunālās pārvaldes speciālisti veica pasākumus, lai novērstu sadzīves kanalizācijas sistēmas pārplūšanu Jaunā ielā.

Kā informēja  domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, avārija tika novērsta.

Speciālisti konstatēja, ka kanalizācijas sistēmas pārplūšanas cēlonis šoreiz ir apzināta kādas personas ļaunprātība, jo atklājās, ka Ādu un Ganību ielas krustojumā bija noslēgts sūkņu stacijas aizbīdnis. Tas ir izdarīts patvaļīgi, diemžēl būvnieks, SIA "Binders", kas veic Zirņu ielas rekonstrukciju, nav nodrošinājis, lai pie jaunizbūvētās sūkņu stacijas nepiekļūtu nepiederošas personas.

Pēc izpilddirektora vietnieka Didža Jēriņa lūguma Pašvaldības policija ir uzsākusi lietas apstākļu noskaidrošanu.