Jūnijs ir nācis ar labām vēstīm – vairākām Liepājas gulbju ģimenēm nesen izšķīlušies mazie gulbēni. Tagad cilvēkiem jābūt uzmanīgākiem!

Ņemot vērā, ka jaunajiem vecākiem šis ir uztraukumu pilns laiks, rūpējoties par savām atvasēm, atgādinām iedzīvotājiem, ka gulbjus nav nepieciešams papildus piebarot. Tāpat aicinām cilvēkus būt uzmanīgiem un gulbjiem netuvoties pārāk tuvu, jo tie, jūtoties apdraudēti, var arī uzbrukt.

Lai pieradinātu gulbjus pie patstāvības un mudinātu tos pirms ziemas doties uz dienvidiem, lai pavasarī jau atkal atgrieztos, Liepājas pašvaldība, ornitologi un dabas pētnieki atgādina – lai gulbjus un viņu mazuļus pieradinātu pie patstāvības, putnus nevajag papildus barot!

Speciālisti norāda – putnu pamatbarība ir zālājs, kā arī sīki ūdens dzīvnieki un dažādu ūdensaugu daļas, kas ūdenstilpnēs ir pietiekami, tāpēc putnus papildus barot nav nepieciešams.
Gulbju piebarošana maina putnu dabisko uzvedību un var apdraudēt to dzīvību. Piebarošana veicina to, ka gulbji nebaidās no cilvēkiem, droši nāk krastā, un šo ieradumu var izmantot arī nelietīgi ļaudis. Tāpat gulbji var sajusties apdraudēti un uzbrukt cilvēkiem, ja gulbju mazuļiem pietuvojas pārāk tuvu.

 "Situācija, kad gulbji apmetas pilsētas robežās un savās ikdienas gaitās staigā pa pilsētas ielām, ir ierasta un normāla daudzās Eiropas pilsētās. Gulbjiem pilsētā vislielākais drauds ir klaiņojoši suņi, autotransports un paši cilvēki, īpaši jaunieši un cilvēki dažādu vielu ietekmē. Tādēļ nevajadzētu gulbjus pieradināt barību meklēt pilsētas ielās un pie veikaliem, jo gulbjiem ar pamatbarību apkārtējā vidē ir pietiekami," skaidro Latvijas Dabas muzeja ornitologs, un gulbju pētnieks Dmitrijs Boiko.

Gulbju, pīļu un citu putnu piebarošana veicina to, ka putni nebaidās no cilvēkiem, droši nāk krastā, kas var apdraudēt gan pašu putnu, gan cilvēku drošību. Piebaroti gulbji var nonākt briesmās, piemēram, ja aizsalst ūdenskrātuve. Tad viņi var palikt uz ledus un gaidīt cilvēku nesto maltīti.

Arī niedru izpļaušana un krastmalas krūmāju likvidēšana dīķu malās, kā arī atkritumu savākšana nemazina to izdzīvošanas izredzes. Tieši otrādi. Atsegtajām vietām tiek vairāk saules, līdz ar to labāk atjaunojas ūdensaugu dzinumi, kas ir gulbju barības pamatā.

Ūdens putni vislabāk jūtas tieši ūdenī. Arī nakšņošana putniem visdrošākā ir ūdenī, patālāk no krasta, nevis niedrēs vai krūmos, jo tur tos viegli var apdraudēt plēsēji vai klaiņojoši suņi. Arī ļaunprātīgi cilvēki tādejādi putniem netiek viegli klāt.

Tāpat atgādinām, ka pēc iedzīvotāju izteiktajiem ierosinājumiem Liepājā pie Klaipēdas ielas dīķiem un citām ūdenstilpnēm pilsētā izvietotas informatīvās zīmes, kas informē, ka putnus papildus piebarot nav nepieciešams.