Starptautiskā Zilā karoga žūrija atbalstījusi 21 Latvijas peldvietas un jahtu ostas kā atbilstošas visām sertifikācijas prasībām. Gluži kā pērn, četras no tām atradīsies mūsu pilsētā..

Šogad Latvijā uz Zilā Karoga saņemšanu 2017. gada sezonā pretendēja 23 peldvietas un jahtu ostas, starp kurām bija arī jauni kandidāti – Vecāķu, Mellužu un Kauguru peldvietas, kā arī Jūrmalas jahtu osta. Latvijā Zilā Karoga programmu koordinē Vides izglītības fonds. Šogad starptautiskajam Zilā Karoga sertifikātam aprit jau 30 gadi, informē Vides izglītības fonds.

"Vērtējot šīgada rezultātus, protams, priecē tas, ka Zilā Karoga ģeogrāfija Latvijā turpina paplašināties, Latvijai kļūstot par stabilu līderi Baltijas valstīs. Kandidātu un sertifikācijas prasību izturējušo pretendentu skaita pieaugums liecina, ka pašvaldības un apsaimniekotāji arvien vairāk domā par tādu saimniekošanu piekrastē, kas saskaņo tūrisma un vides aizsardzības intereses,” atzīst Vides izglītības fonda pārstāvis Jānis Ulme, "Vienlaicīgi jāņem vērā tas, ka Zilā Karoga iegūšana ir tikai viens no atskaites punktiem gan mūsu, gan pašvaldību darbā.  Sākoties sezonai, ir atbildīgi jāiegulda liels darbs, lai nodrošinātu visu sertifikācijas kritēriju izpildi pludmalē un pašvaldībā, nodrošinot, lai Zilais Karogs plīvotu mastā visu sezonu.”

Zilā Karoga kritēriji ir lielisks metodoloģisks rīks, kas palīdz apsaimniekot piekrasti tā, lai samērīgi tiktu ievērotas gan tūrisma, gan vides aizsardzības intereses. Kritērijos ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tā garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Pagājušajā sezonā 47 valstīs plīvoja 4266 Zilie Karogi, no tiem Latvijā – deviņpadsmit.

"Ņemot vērā pagājušā gada programmas kvalitātes kontroles pieredzi, kas līdz pat starptautiskās žūrijas lēmuma saņemšanai uzturēja intrigu par to, cik īsti sertifikācijas pieteikumi no Latvijas pieteicējiem tiks atzīti par atbilstošiem, ir skaidrs, ka arī Latvijā ir daudz darāms, lai mēs arī nākotnē noturētu programmas augsto kvalitātes latiņu,” uzsver Jānis Ulme, "Mēs ceram, ka nākamajos četros gados piekrastes pašvaldības pievērsīs aizvien lielāku  uzmanība vides jautājumiem. Tad mēs redzēsim daudz vairāk Zilos Karogus plīvojam Latvijas pludmalēs un jahtu ostās."

Lai nodrošinātu neatkarīgu un pilnvērtīgu pieteikumu izvērtēšanu, Zilā Karoga pieteikumi tiek vērtēti divos līmeņos – nacionālajā un starptautiskajā.

Šogad starptautiskā Zilā Karoga žūrlija ir atbalstījusi šādus pretendentus no Latvijas:

Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis
Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta
Engures novada kempinga Abragciems peldvieta
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvieta
Jūrmalas pilsētas Jaunķemeru peldvieta
Jūrmalas pilsētas Bulduru peldvieta
Jūrmalas pilsētas Dubultu peldvieta
Jūrmalas pilsētas Dzintaru peldvieta
Jūrmalas pilsētas Majoru peldvieta
Jūrmalas pilsētas Mellužu peldvieta
Kuldīgas pilsētas Mārtiņsalas peldvieta
Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta
Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona
Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta

Limbažu novada Lielezera peldvieta
Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta
Ventspils pilsētas pludmale

Saulkrastu novada peldvieta "Centrs”
Jahtu osta Liepāja Marina
Jahtu osta Pāvilosta Marina
Jahtu osta Jūrmalas osta

Par Zilā Karoga programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, ka Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  – Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību.