Trīspadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī šosezon ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu, informē Vides izglītības fonda pārstāvis Jānis Ulme. Liepājā šogad atkal plīvos četri Zilie karogi.

Zilā Karoga pacelšana Latvijas peldvietās uzsākas jau šodien un turpināsies līdz 6. jūnijam. Lai gan Zilā Karoga metodoloģija jau garantē atbildīgu peldvietas apsaimniekošanu un dažādu risku izvērtējumu apmeklētāju drošībai, tomēr, izbaudot atpūtu peldvietās, aicinām stingri ievērot papildu piesardzību un distancēšanās prasību ievērošanu, atbildīgi novērtējot mums sniegto iespēju atpūsties pie dabas, kas diemžēl pandēmijas rezultātā daudzās citās valstīs ir liegta. Tāpat arī aicinām šosezon iepazīt Latvijas daudzveidību, jo Zilā Karoga peldvietas ir ne tikai populārākajās atpūtas vietās pie jūras, bet arī iekšzemē – pie ezeriem un upēm.

Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Kopā Zilais karogs ir piešķirts vairāk kā 4600 peldvietām, jahtu ostām un tūrisma kuģu operatoriem 50 pasaules valstīs.

Šī sezona iezīmē arī jaunu Zilā Karoga programmas attīstības cikla aizsākumu starptautiskā līmenī, jo arvien stingrāki kļūst programmas kritēriji sertifikācijas kategorijās – apsaimniekošanā, drošībā, ūdens kvalitātes prasībās un vides izglītībā. Tādēļ Latvijas Zilā Karoga programma turpmākajos gados arvien vairāk pievērsīsies jūras piesārņojošo atkritumu un plastmasas piesārņojuma samazināšanas praktiskajām un preventīvajām rīcībām.
 

Zilais Karogs šogad piešķirts šādām peldvietām Latvijā:

Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta
Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona
Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta
Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta
Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta
Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis
Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta
Ventspils pilsētas pludmale
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvieta
Engures novada kempinga Abragciems peldvieta
Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta
Limbažu novada Lielezera peldvieta
Saulkrastu novada Centra peldvieta

Zilais Karogs plīvos arī vienā Latvijas jahtu ostā – Liepājā, LSEZ jahtu ostā Liepāja Marina.

Zilo Karogu Latvijā piešķir Vides izglītības fonds (VIF), kas ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamataktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.