Liepāja, Jelgava un Valmiera ar Kultūras ministrijas piesaistītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu šoruden sāk īstenot kultūras un dabas objektu atjaunošanas un attīstības projektus, portālu informēja ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas referente Edīte Matuseviča.

Liepājas pilsētas pašvaldība ar ES fonda atbalstu pārbūvēs trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu un pludmali, kā arī labiekārtos piegulošo teritoriju projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.

Liepājas pludmalē tiks pārbūvētas gājēju laipas, pludmales apmeklētāju ērtībai tiks uzstādītas āra dušas, ģērbtuves, tualetes un ūdens ņemšanas vietas, attiecīgi arī izbūvējot nepieciešamos inženiertīklus. pārbūvēti gājēju ceļa un esošā veloceliņa krustpunkti (sadures punkti), lai nodrošinātu drošāku pārvietošanos vēsturiskā centra pludmales piekrastes zonā. Tiks uzlabots un papildināts arī pieejamo tūrisma un kultūras pakalpojumu klāsts. Būvniecības darbus iecerēts sākt jau šogad, lai tos varētu veikt laikā, kad tūristu plūsma ir mazāka.

Projekta kopējās izmaksas – 1 749 976,23 eiro, no tām 1 246 717,00 eiro ir ERAF finansējums, 55 002,22 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībai, 165 006,66 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.