Pirmdien Liepājas ostā notika Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta organizētās jūras vides aizsardzības mācības "Oilex Liepāja 2019".

Mācību mērķis ir uzturēt un pilnveidot gatavību reaģēt uz vides piesārņojumu incidentiem ostās vai to tiešā tuvumā, lai spētu efektīvi novērst piesārņojumu un iespējami ātri ierobežotu un novērstu kaitējumu videi, informē Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente majore Mairita Senkevicina.

Mācību ietvaros trauksmes signāls Krasta apsardzes dienesta koordinācijas centrā tika saņemts no Liepājas ostas un seku novēršanā iesaistījās Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienība, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas administrācija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Vingrinājuma laikā, savstarpēji sadarbojoties, tika veiksmīgi izvietotas piesārņojuma norobežojošās barjeras un izmēģināts dienestu rīcībā esošais piesārņojuma savākšanas aprīkojums.

Krasta apsardzes dienests ik gadu, sadarbībā ar Latvijas lielākajām ostām, rīko piesārņojuma novēršanas vingrinājumus. Šādi vingrinājumi ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai uzturētu un pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku spēju likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu.