Irliepaja.lv saņēmusi kritiskus liepājnieku viedokļus par jauno Lielās ielas ietvi. Atbildi pārmetumiem un jautājumiem sagatavojusi Vecliepājas arhitekte Gunta Šnipke.

Liepājnieks raksta: "Iesaku aiziet uz jaunlaboto Lielās ielas daļu, posmā no Radio ielas līdz Pasta ielai. Ietves slīpums ir robežās no 5,2 līdz 6,8 grādiem. Pieļauju kļūdu 0,5 grādi. Pat tad tas ir, nav pat jēdziena kā to raksturot, – slimi, vienaldzīgi, bez sajēgas, ļauni attiecībā pret lietotājiem. Precīzākais raksturojošais jēdziens, pasūtītājam, projektētājam un izpildītājam ir profāns. Būtībā, jebkas, ko esošais pilsētas vadītājs veido, ir bez gaumes un loģikas. Ventspilī ietvju slīpums ir starp 1 un 2 grādiem. Tādi ir normatīvi. 5 un vairāk, neatbilst normatīviem. Latvijā esot ap pieciem arhitektiem, kuriem var uzticēt infrastruktūras projektēšanu [..]. Manuprāt ir jāveic pētījums, kur ar faktiem pierādīt, ka tas ir nepareizi. Vispār Latvijā ir apmēram tā, ar likumu pieņem, ka kaka uz saldējuma puļķīša ir saldējums. Visi ēd un brīnās: liekas, ka kaka, bet prese un likums saka, ka saldējums. Tad laikam ir saldējums. Tāda mums šeit domāšana. [..] Cik intelektuāli apveltīts ir vadītājs, tik par kārtu uz leju padotie darbinieki, kuri īsteno vadītāja uzstādījumus".

Cits lasītājs savukārt interesējās, kāpēc bija jāmaina ietves bruģējums – "to taču uzklāja, apgaismojuma rekonstrukcijas laikā, kas nebija nemaz tik sen. Vai tikai tādēļ, lai būtu citas krāsas un raksts? Kur palika vecais bruģis?"

Gunta Šnipke, Liepājas pilsētas Būvvaldes Vecliepājas rajona arhitekte:
 
Vispirms par seguma materiāliem un rakstiem.
Lai uzlabotu tramvaja kustības un visu satiksmes organizāciju, notiek ielas pilnīga pārbūve, mainot gan ietvju un brauktuvju plānojumu, gan vertikālās atzīmes tā, lai tramvaja sliežu garenkritums būtu vienmērīgs visā pārbūvējamā posmā. Notiek arī inženierkomunikāciju darbi, tāpēc mainās visa brauktuvju un ietvju konstrukcija, ne tikai virsējā kārta, kuras jaunie raksti, cerams, vairumam liepājnieku, būs patīkama pārmaiņa.

Par ietvju lokālajiem risinājumiem pie ieejām.
Autoruzraudzību objektā, saskaņā ar būvatļauju, veic šī būvprojekta autori SIA "REM PRO", taču gadījumos, kad Būvvaldes speciālisti pamana neatbilstības būvprojektam, kā tas bija ar koku apdobēm iepretī namam Lielā ielā 2, vai normatīvajām prasībām, t.sk. attiecībā uz vides pieejamību, informējam būvdarbu veicējus un uzraugus, aicinot uzlabot situāciju. Jau pirms vairākām nedēļām pamanīts, ka jākoriģē ietves risinājumi pie nama ieejām Lielā ielā 4. Par to Būvvalde konsultējusies arī ar vides pieejamības ekspertiem, meklējot kompromisu starp vides pieejamības ideālu un vietas īpatnībām. Pagaidām šī zona vēl nav labota. Arī citu Liepājas ielu pārbūvēs daudzi vides pieejamības uzlabojumi veikti būvdarbu laikā, tāpēc šīs lietas nav pilnībā novērtējamas nepabeigtu būvdarbu stadijā".

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls par noņemto bruģi skaidro, ka "viss ietves bruģis ir nogādāts Komunālās pārvaldes noliktavā un tiks izmantots ietvju atjaunošanai, pārbūvei vai izbūvei citās pilsētas vietās".