Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcijas un pieslēguma Zemnieku ielai izbūvi nevar pabeigt paredzētajā termiņā – līdz šā gada augustam, ziņo LETA.

Objektu ekspluatācijā nodos ne ātrāk kā oktobrī, "Rietumu Radio" apliecināja būvdarbu veicēja, uzņēmuma "Binders" Zirņu ielas projekta vadītājs Jānis Fedotovs.

Kā skaidroja Fedotovs, darbu aizkavēšanās lielākoties saistīta ar ļoti daudzajiem10 kilovatu elektrības kabeļiem, kas atklājušies, sākot darbus Ganību un Salmu ielas krustojumā, kas tehniskajā projektā nebija norādīti. Kabeļu pārcelšana, kā atzina projekta vadītājs, nebūs "ne ātra, ne viegla". Darbi jāsaskaņo ar uzņēmumu "Latvenergo", un tas prasīšot vismaz divas trīs nedēļas. Turklāt šiem iepriekš neparedzētajiem darbiem, kā atzina "Binders" pārstāvis, būšot nepieciešams arī papildu finansējums.

Būvdarbus šajā vietā apgrūtinot arī gāzes vads, kas atrodas ļoti tuvu asfalta virskārtai. Kā atzina Fedotovs, daļa vainas par nepilnībām projektā ir jāuzņemas tā izstrādātājiem, taču ir daudzas lietas, ko iepriekš neesot iespējams paredzēt.

Vēl vakar Fedotovs pieļāva, ka līdz pirmajai skolas dienai Salmu un Ganību ielas krustojumā, kur atrodas Liepājas 6.vidusskola, varētu uzklāt vismaz šķembu segumu, lai vecāki var uz skolu atvest savus bērnus. Šodien viņš atzina, ka tas diez vai izdosies, jo elektrības kabeļu dēļ turpināt darbus šajā krustojumā esot bīstami.

Kā uzskata uzņēmuma "Binders" sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa, darbu aizkavēšanās tik lielā objektā ir "normāla prakse". Viņa uzsvēra, ka līdz gada beigām visus darbus pabeigs.

Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis nobīdi termiņos uzskata par nebūtisku, norādot uz lielo darba apjomu, kas projekta ietvaros jāveic. Vitkovskis prognozē, ka objekta nodošana ekspluatācijā varētu notikt oktobra vidū.

Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcijas un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve sākās pagājušā gada maijā.

Rekonstruējamo un uzbūvēto ielu kopgarums ir 8,5 km. Gājēju ietvju rekonstrukcijas un izbūves kopējais garums – 16 km. Projekts paredz 13 krustojumu būvniecību un rekonstrukciju, kā arī veloceliņa izbūvi 5,8 km garumā.

Būvdarbu kopējās izmaksas ir 16,1 miljons latu, savukārt projekta kopējās izmaksas plānotas 17,2 miljoni latu.

Finansējums šim mērķim piešķirts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, kā arī no valsts un pašvaldības budžeta.

Ceļu būves firmas SIA "Binders" līgumsaistības ar Liepājas domi paredz, ka rekonstrukcijas un būvniecības darbi jāpabeidz līdz 2012.gada augustam.