Kanālmalā Jaunliepājas pusē, netālu no Mīlestības koka, atkal parādījušās bīstamas bedres, apdraudot cilvēku veselību. Arī pretējā krastā situācija nav īpaši labāka.

Lai noskaidrotu, kādēļ jau gadiem tur pastāv tāda nepieņemama situācija un kāda perspektīva saredzama, portāls vērsās ar jautājumiem Komunālajā pārvaldē.

Kā skaidro pārvaldes sabiedriko attiecību speciālists Aigars Štāls, sakarā ar Tirdzniecības kanāla abu krastmalu slikto tehnisko stāvokli starp tiltiem periodiski rodas zemes ieskalojumi, iegruvumi, iesēdumi. Tos iespēju robežās Komunālā pārvalde labo, darbus finansējot no pilsētas ietvju un skvēru ikdienas uzturēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

Aigars Štāls: "Zemes iesēdumus, bedres un iebrukušās celiņa flīzes pirms vasaras sezonas apsekojam un tad organizējam sakārtošanu. Teritorijas uzturēšanas darbi abās kanālmalas pusēs notiks arī šogad. Vēl ir ziemas sezona, tāpēc fotoattēlos redzamo bojājumu un citu vietu labošanu notiks, kad iestāsies piemēroti laika apstākļi".

Komunālā pārvalde portālam irliepaja.lv jau rakstījusi (skat. 2014. gada 27. martā), ka nepieciešama abu Tirdzniecības kanāla krastmalu rekonstrukcija. Taču gan projektēšanai, gan rekonstrukcijai ir nepieciešami ievērojami līdzekļi.

Šogad sāksies ES līdzfinansētā Tramvaja tilta pārbūves un Lielās ielas posma rekonstrukcijas projekta būvdarbi. Šobrīd ir izsludināts iepirkums. Īstenojot šo projektu, daļēji tiks sakārtots krastmalas posms abpus Tramvaja tiltam Vecliepājas pusē.

Šobrīd ir uzsākta būvprojekta izstrāde Vecās ostmalas posmam no Jaunā tilta līdz ezermalai (no zemes gabala Vecajā ostmalā 1 līdz Vecajai ostmalai 16/18). Šis būvprojekts paredzēs pārbūvēt ietvi zem bijušā dzelzceļa tilta, sakārtot ielas brauktuvi, izbūvēt ietves un vietām nostiprināt krastmalu virzienā uz ezeru. Būvprojekta izstrādes termiņš ir šā gada jūlijs."

Iepriekšējos gados ir paveikta Vecās ostmalas Promenādes posma rekonstrukcija un labiekārtošana, kā arī veikta abu krastmalas posmu rekonstrukcija pie Jaunā tilta – ES līdzfinansētā tranzīta ielu rekonstrukcijas projekta ietvaros.