Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde februārī vēl nav lēmusi par jahtu ostas rekonstrukcijas projekta iepirkuma rezultātiem, pastāstīja SEZ Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis.


"Iesniegto piedāvājumu izskatīšanas termiņš ir 120 dienas, vēl vērtējam, un, visticamāk, līdz 14. martā paredzētajai SEZ valdes sēdei tiksim skaidrībā, vai ieviesīsim pilnu projektu vai kādu daļu no tā realizēsim paši saviem spēkiem."


Lēmuma pieņemšanu sarežģī fakts, ka arī atkārtotajā iepirkumā iesniegtie piedāvājumi, lai arī ir stipri lētāki, nekā iepriekš, tomēr izrādījušies dārgāki, nekā gaidīts.


Pēc Poņemecka sacītā, izteiktie piedāvājumi nav "nenormāli dārgi", tomēr "dārgāki, nekā vēlējāmies".


Jebkurā gadījumā jahtu ostu nepieciešams atjaunot, atzina Poņemeckis. Pie tāda secinājuma SEZ pārvaldes amatpersonas nonākušas šonedēļ apskatot piestātnes, kuras ir kritiskā stāvoklī.


Jau vēstīts, ka 27. janvārī Liepājas SEZ Iepirkumu komisija atvēra piedāvājumus atkārtoti izsludinātajam konkursam par Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārtas būvniecību. Bija saņemti divi piedāvājumi, no kuriem lētākais – 577 363, 42 eiro.


Uz projekta modernizācijas darbiem jau 2019. gada pavasarī tika izsludināts atklāts konkurss, kurā lētākais saņemtais piedāvājums bija 692 474, 53 eiro. Šī summa ievērojami pārsniedza SEZ pārvaldes projektam plānoto budžetu (409 650 eiro), tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultāta un sadalīt projekta realizāciju trijās kārtās.


Pirmajā kārtā paredzot "Interreg" Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta līdzfinansētos darbus, un otrajā un trešajā kārtā, kas nākamo gadu periodā tiktu realizēta par SEZ līdzekļiem, paredzot teritorijas labiekārtošanas darbus, tajos iekļaujot nožogojumu, sienas atjaunošanu, vides objektu uzstādīšanu u.c.

Šobrīd ir pabeigti projektēšanas darbi, kurus veica uzņēmums SIA "K-Idea" un ierīkots elektrības pieslēgums.

SEZ pārvalde kā viens no partneriem realizē "Interreg" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā".