"Liepājas RAS" informē, ka ir izstrādāts projekts Liepājas Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2014-2020.gadam.

Atkritumu apsaimniekotājs "Liepājas RAS" projektu nosūtījis izvērtēšanai Liepājas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām, un 7.augustā paredzēta pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju tikšanās, lai vienotos par plāna galīgo redakciju. RAAP mērķi ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

Tāpat, ar "Liepājas RAS" atbalstu turpinās darbs pie jauna medija "Dzīvo zaļāk" izveides. Tā mērķis būs pievērst sabiedrības uzmanību vides problēmām, izglītot un informēt par videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu. Medijs drīzumā būs pieejams internetā ar nosaukumu dzivozalak.lv

"Liepājas RAS" atgādina, ka liepājniekiem joprojām ir iespēja šķirot atkritumus Jaunliepājā, kur iepretim Annas tirgum ir novietoti lielizmēra konteineri. Tāpat, vēl mēnesi arī vērgalnieki var izmantot atkritumu šķirošanas konteinerus, kas atrodas Vērgalē pie centra katlumājas.