Piektdien, 10.decembrī, tiešsaistē notiks diskusija par Liepājas universitātes skvēra vietu pilsētas audumā, attīstības iespējām un labiekārtojuma īstenošanas turpmākajiem soļiem. Pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs diskusijas dalībniekus iepazīstinās ar šovasar notikušā labiekārtojuma ideju metu priekšlikumiem, informē Būvvalde sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.
 
Metu konkursa dalībnieki prezentēs savus darbus, diskusijas dalībniekiem būs iespējas papildus iztaujāt iesniegto autorus un tiks paziņoti žūrijas ekspertu vērtējumi.

Diskusijas noslēgumā tiks paziņots konkursa uzvarētājs un prēmiju fonda sadalīšanas rezultāti.

Apspriešanas sapulce plānota virtuālā vidē, no pulksten 13 līdz 17, pieslēdzoties "Jitsi Meeting".

Vizualizācija ar devīzi "Rāmi!"

LiepU skvēra pārbūves iecere ir saistīta ar Liepājas tramvaja sliežu ceļa pārbūves projektu, kas lielākajā daļā jau ir īstenots ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Taču viens no posmiem, kura pārbūve vēl plānots īstenot, ietver sliežu un komunikāciju pārbūvi Lielajā ielā, Rožu laukuma posmā. Tā kā tehniski pārbūve skars visu ielas platumu, pie vienām neērtībām pašvaldība ir plānojusi pārkārtot arī satiksmes organizāciju, piegulošo ielu telpas dizainu un labiekārtojumu.

Universitātes skvēra pārbūve nav attiecināma uz minētā tramvaja līnijas projekta apjomiem, taču ir tieši saistīta un to paredzēts risināt atsevišķā būvprojektā, ar citu finansējuma avotu.

Lai izmaiņas pilsētas centrā veiksmīgāk īstenotu, būvvalde ir pieņēmusi lēmumu vispirms organizēt LiepU skvēra iespējamā labiekārtojuma metu konkursu. Konkursa labākās idejas un priekšlikumi tiks izvērtēti, samēroti ar reālajām iespējām un vajadzībām, tad – sagatavots precīzs uzdevums būvprojekta izstrādei.

Metu konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros bija jāizsaka ne tikai funkcionālā risinājuma idejas, bet arī skvēra arhitektoniski telpiskā, dizaina un apstādījumu risinājumu priekšlikumi, kas ietver arhitektūras mazās formas, informācijas stendus, ieseguma materiālu, krāsu salikuma risinājumus u.tml.

Pašreiz skvēra daļa tradicionāli tiek izmantota pilsētas svētku noformējuma elementu izvietošanai. Metu konkursa dalībniekiem bija jādod arī savs vērtējums un priekšlikumi, vai šāda prakse būtu turpināma un vai tam atvēlama kāda īpaša vieta.

Liepājnieki ir pauduši vēlmi atkal redzēt skvērā strūklaku, un pašvaldība tam devusi principiālu atbalstu. Strūklakas novietojums, kompozicionālais risinājums – kā akcents vai pakārtots elements, ar vai bez skulpturāla objekta – tas arī bija jāpiedāvā metu konkursa dalībniekiem.

Dalībai ideju sacensībā tika uzaicināti četri pretendenti, kas iepriekš parādījuši sevi ar interesantu pieredzi pilsētvides labiekārtojumu izveidē, tostarp, saistībā ar Liepāju. Konkursa noslēgumā darbus iesniedza trīs pretendenti.

Vizualizācija ar devīzi "12 brāļi”.

Uģis Kaugurs, pilsētas arhitekts par saņemtajiem metu piedāvājumiem: "Kaut darbi atšķirīgi formu valodā un pieejā, kopīga koncepcija ir stiprināt un pēc iespējas paplašināt Universitātes priekšlaukumu, savienojot to ar Hamburgas dārzu (Kurzemes skvēru), vienā virzienā, un ar laukumu pie veikala "Drogas", otrā virzienā, – kā plašāku gājēju zonu.
Vienlaikus ir ieteikts nodalīt to no Rožu laukuma un Lielās ielas telpas ar dažādi risinātu kulisi – vieniem tā ir kafejnīcu un kiosku konstrukcija ar terasēm, citiem – apstādījumu josla vai pret Universitāti vērsts amfiteātris, kas nodrošinās daudzveidīgas skvēra izmantošanas iespējas, piemēram, studentu sabiedriskajai dzīvei.
Tā kā liepājnieki balsoja par strūklakas atjaunošanu skvērā, ir iegūti atšķirīgi piedāvājumi ūdens tēmas risinājumam – gan Ūdens–ROŽU laukums, gan daudzfunkcionāls pasākumu laukums ar strūklakām, gan ūdens portāls kā simboliski vārti.

UZZIŅAI

LiepU skvēra  raksturojums
Pilsētas centrā ievērojama daļa no vecās apbūves ir zaudēta, "jaunās" ēkas citā mērogā un detalizācijā, celtas vairs ne uz vēsturiskajām robežām, daļa no "tukšumiem" tā arī līdz šim palikuši neaizbūvēti, ar laiku kļūstot par skvēriem.
Tukšās telpas tomēr nav izveidojušās par  jaunu struktūru – tām trūkst gan telpiski kompozicionālā satvara, gan fukcionālā un idejiskā piepildījuma. Tāds ir arī skvērs LiepU priekšā.
No metu konkursa materiāliem