Piektdien, 10. decembrī, tiešsaistes diskusijas par Liepājas universitātes (LiepU) skvēra vietu pilsētas audumā, attīstības iespējām un labiekārtojuma īstenošanas turpmākajiem soļiem noslēgumā ir paziņoti šovasar notikušā metu jeb ideju konkursa rezultāti, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Žūrijas vērtējums:
1. vieta ideju priekšlikumam ar devīzi 12 BRĀĻI un līdz ar to prēmija 2000 eiro piešķirta skvēra labiekārtojuma metu autoriem no SIA "KIDEA";
 
2. vieta – priekšlikumam ar devīzi RĀMI! un prēmija 1500 eiro apmērā piešķirta metu izstrādātājiem no SIA "Veido vidi" un Kristīnei Dreijai;
 
3. vieta – priekšlikumam ar devīzi LVCLV un prēmija 1000 eiro apmērā piešķirta SIA "ALPS ainavu darbnīca".


Vispirms metu konkursa dalībnieki prezentēja savus darbus, žūrijas pārstāvji, tad pieaicinātie  eksperti diskutēja par skvēra attīstības un labiekārtošanas problēmām un kādas prasības projektētājiem turpmāk būtu jāņem vērā, lai laukums Liepājas universitātes priekšā iegūtu citu, mūsdienīgu izskatu, harmonisku funkcionalitāti un sasaisti ar pārējo pilsētas centra daļu.

LiepU skvēra pārbūves iecere ir saistīta ar Liepājas tramvaja sliežu ceļa pārbūves projektu, kas lielākajā daļā jau ir īstenots ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Taču viens no posmiem, kura pārbūvi vēl plānots īstenot, ietver sliežu un komunikāciju pārbūvi Lielajā ielā, Rožu laukuma posmā. Tā kā tehniski pārbūve skars visu ielas platumu, pie vienām neērtībām pašvaldība ir plānojusi pārkārtot arī satiksmes organizāciju, piegulošo ielu telpas dizainu un labiekārtojumu.

Universitātes laukuma pārbūve nav attiecināma uz minētā tramvaja līnijas projekta apjomiem, taču ir tieši saistīta un to paredzēts risināt atsevišķā būvprojektā, ar citu finansējuma avotu.


Lai izmaiņas pilsētas centrā veiksmīgāk īstenotu, šovasar būvvalde organizēja LiepU skvēra iespējamā labiekārtojuma metu konkursu. Konkursa dalībnieku piedāvātās idejas un priekšlikumi tiks izmantoti, lai sagatavotu precīzu uzdevumu skvēra būvprojekta izstrādei.

Dalībai ideju sacensībā tika uzaicināti četri pretendenti, kas iepriekš parādījuši sevi ar interesantu pieredzi pilsētvides labiekārtojumu izveidē, tostarp, saistībā ar Liepāju. Konkursa noslēgumā darbus iesniedza trīs pretendenti.