Deputāti Finanšu komitejas 12.jūnija sēdē apstiprināja pašvaldības īpašuma – dzīvokļu Ganību ielā 29 – izsoles rezultātus.

Kā deputātus informēja Liepājas domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, dzīvoklis Ganību ielā 29 izsolīts saskaņā ar domes 27.marta lēmumu.

Nekustamais īpašums nosolīts par 2530 eiro, un pirkuma maksa samaksāta pilnā apjomā.

90% no šīs summas papildinās pašvaldības budžetu.

Jau rakstīts, ka 7.maijā Liepājas pašvaldība izsolīs piecu dzīvokļu kopumu ēkā Ganību ielā 29, kas iekļauta Vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju reģistrā.

Pieci no neapdzīvotajiem Ganību ielas 29 dzīvokļiem pieder pašvaldībai, savukārt pārējā mājas daļa piederēja SIA "Līvu nami".  Jau rakstījām, ka pagājušā gada oktobrī SIA "Līvu nami" tika izbeigts maksātnespējas process. "Līvu nami" mājas daļa ir pārdota, un kā pastāstīja Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, jaunie īpašnieki ir izrādījuši interesi par īpašuma apsaimniekošanu, tādēļ tiek rīkota izsole. Viņš arī pastāstīja, ka ir sagatavots nojaukšanas tehniskais projekts. Šobrīd notiek saskaņošana un paralēli arī gatavošanās nojaukšanai.

Izsole notiks Liepājas domē Rožu ielā 6, 2014.gada 7.maijā pulksten 17. Īpašuma sākumcena ir 2300 eiro.

Ēka ir iekļauta Vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju reģistrā ar vēlamo klasifikācijas grupu "A". Liepājas pilsētas saistošajos noteikumos rakstīts, ka "A" grupa ir "ēka (būve) ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi – būve ar būtiski bojātām tās telpisko noturību nodrošinošām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, to mezgliem vai detaļām, kuru telpiskās noturības zudumu rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsabrukšana vai radīts apdraudējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, trešo personu veselībai vai dzīvībai".