Jau ceturto gadu Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un Liepājas uzņēmējiem organizē vides projektu konkursu.

Šogad projektu konkursā savas idejas var pieteikt ne tikai skolēni, bet ikviena nevalstiskā organizācija. Konkursa prioritātes ir saistītas ar videi draudzīgu rīcību ikdienā un vides izglītību - tiek gaidīti projekti par enerģijas un resursu taupīšanu ikdienā, par materiālu atkārtotu izmantošanu un vides izglītības materiālu izstrādi.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 6. novembris. Nolikumu un pieteikuma anketu tāpat kā iepriekšējos gados var lejuplādēt  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Atbalsts apkaimei”.

Oktobrī potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem būs iespēja piedalīties informatīvā seminārā par ilgtspējīgas attīstības principiem un iespējām, kā arī par sociālās uzņēmējdarbības iespējām. Semināra norises laiks tiks precizēts.

Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA "Eko Kurzeme", SIA "Liepājas RAS" un SIA "Vides pakalpojumu grupa", kā arī Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa. Tas ļaus atbalstīt septiņus projektus. Katra granta maksimālā summa ir 100 eiro.