Lai gan obligātā prasība par dūmu detektoru uzstādīšanu ikvienā mājoklī stājās spēkā jau 2020.gada 1. janvārī, Liepājas pašvaldība atgādina par ugunsdrošību un aicina ikvienu, kurš to vēl nav izdarījis, savās mājās uzstādīt dūmu detektoru,  kas laicīgi brīdinās par mājoklī izveidojušos piedūmojumu, ļaus izsaukt ugunsdzēsējus un izglābties.

Pēc ugunsdrošības noteikumu prasībām, ikvienā dzīvoklī jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, bet privātmājā detektoram jābūt uzstādītam katrā stāvā. Privātmāja papildus jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Tāpat VUGD uzsver, ka uzstādītie dūmu detektori ir regulāri jāpārbauda. Līdzīgi kā citām ierīcēm, arī dūmu detektoram ir savi lietošanas nosacījumi. Atkarībā no ražotāja nosacījumiem reizi nedēļā vai reizi mēnesī ir jānospiež kontroles jeb testa poga, kas atrodas uz detektora korpusa, un jāsagaida signāls. Ja detektors izplata skaņu, tad tas ir darbspējīgs. Vismaz reizi gadā detektoru ieteicams atvienot no stiprinājuma pie griestiem un notīrīt putekļus no ierīces.

Dūmu detektori darbojas uz baterijām, līdz ar to ir  nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas signālus. Ierīces darbības pārbaudei nevajadzētu izmantot cigareti vai kādu citu dūmu avotu, jo darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās dot nepārtrauktu spalgu skaņas signālu.

Dūmu detektori obligāti jāuzstāda dzīvokļos un dzīvojamās mājās, dārza mājās, bet ieteicams tos uzstādīt arī citās dzīvošanai pielāgotās būvēs, piemēram, istabās, kas izbūvētas saimniecības ēkās.

Lai pārliecinātos par ugunsdrošības prasību ievērošanu un skaidrotu to nozīmi, VUGD arī veic dzīvojamā sektora pārbaudes, par kurām iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildīgās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums. Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Vienmēr, ja vien neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67 075 824 vai meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55. pantam par ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 eiro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajai personai – no 280 līdz 1400 eiro.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.