Sakārtota un uzlabota pilsētas vide, uzlabota gaisa kvalitāte, nodrošināta ērta pārvietošanās gājējiem, velosipēdistiem un pasažieru transportam, novērsta ielu putēšana vasarās un applūšana un dubļu veidošanās pavasaros un rudeņos - šos un vēl citus ieguvumus izjutīs ikviens pilsētas iedzīvotājs, kad tiks īstenota pilsētas grants ielu pārbūves programmu 2022.–2027 gadam, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Domes deputāti ceturtdien, 16. decembrī, apstiprināja šo dokumentu un iekļāva to Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam 1. redakcijas Rīcību investīciju plānā.

Grants ielu programma ir dokuments, pēc kura Komunālā pārvalde jau nākamā gada sākumā uzsāks būvprojektu izstrādi un sadarbībā ar pašvaldības Iepirkuma daļu organizēs būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus.

Vienlaikus ar projektēšanas un būvniecības darbiem, tiks domāts par satiksmes organizācijas uzlabošanu un kustības ātruma mazināšanu.

Nākamā gada otrajā pusē ir plānots pabeigt būvprojektu izstrādi un uzsākt Pļavu, Ābeļu, Noliktavas ielu būvdarbu iepirkumu procedūras.

“Grants ielu pārbūves temps turpmākajos piecos gados tiks dubultots – no pašreizējā viena kilometra gadā uz 1,9 kilometriem. Virknē ielu paredzēts izbūvēt arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, atsevišķās vietās, vismaz vienā pusē, tiks izbūvētas arī ietves. Pirmās pie cietā seguma tiks tā sauktās "mugurkaula” ielas, pēc tam plānots turpināt mazākas nozīmes ielu atzaru pārbūvi,” programmas īstenošanas turpmākos soļus raksturo domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.

Programma paredz piecu gadu laikā uz cieto segumu pārbūvēt 11,08 km grants seguma ielas. Grants ielu seguma nomaiņai un nepieciešamajiem priekšdarbiem vai papildu darbiem turpmāko piecu gadu laikā plānots investēt aptuveni 9, 5 miljonu eiro, bet jau nākamo trīs gadu laikā nepieciešamais finansējuma apmērs ir lēsts 5 miljoni eiro apmērā.

Skatīt: Grants ielu pārbūves programma 2022.–2027.gadam.

Programmas īstenošanai pašvaldība plānojusi piesaistīt un izmantot dažādus finansējuma avotus – kredītresursus, pilsētas budžetu, iespējams, arī ES fondu finansējumu.

Programmā ir iekļautas pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un gadi/termiņi, kad tajās plānoti būvdarbi un nepieciešamo investīciju apjomi.

Programmas sagatavošanas laikā šovasar Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļas speciālisti izvērtēja visu grants ielu stāvokli un sagatavoja priekšlikumus, kā pakāpeniski iespējams pārbūvēt grants seguma ielas, kas atkarībā no gadalaika un laika apstākļiem nereti ir grūti izbraucamas, rada daudz putekļu, ir bez labiekārtojuma.

Pašreiz Liepājas ielu kopgarums ir ap 270 km, ar cieto segumu (asfalts, bruģis, cements u.c.) - 197,5 km ielu, bet 28 km ir tādas brauktuves, kuras par ielām grūti nosaukt, jo ir bez seguma. Grants seguma ielas ir 44 kilometru kopgarumā, no tām aptuveni 29 kilometri ir iekļauti programmā.

“Ārpus pārbūvēšanai paredzēto ielu saraksta palikušās grants ielas nav aizmirstas. Līdz ar šīs programmas īstenošanu, tiks meklētas jebkādas citas iespējas, lai citās grants ielās veiktu pārbūves agrāk nekā pēc 2027.gada,” uzsver Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļas vadītājs Mārtiņš Jākobsons. “Bet tas būs atkarīgs no iespējām darbus finansēt kādu citu būvprojektu ietvaros vai arī iespējām piesaistīt papildu finansējumu programmas uzdevumu paplašināšanai.”

Piemēram, ar citu finansējumu, ārpus programmas ietvariem, tuvākajos gados ir plānots pārbūvēt Sakas, Saraiķu, Ziemupes, Muitas un Tebras ielas posmus, kuriem šobrīd vai nu jau ir izstrādāti būvprojekti vai uzsākta projektēšana.

Liepājā pirmā grants ielu attīstības programma ir īstenota 2008. gadā. No tā laika līdz 2020. gadam noasfaltēti 46 ielu posmi aptuveni 11, 5 km kopgarumā. Zirņu un Ganību ielu rajonā ielu pārbūvei/asfaltēšanai izmantoti arī ES struktūrfondu līdzekļi.

UZZIŅAI
No Liepājas pilsētas grants ielu pārbūves programmas 2022.–2027. gadam
• 2022. gadā plānots uzsākt pārbūvēt – Pļavu, Ābeļu, Noliktavas ielu;
• 2023. gadā pārbūvēt – Ezera, Amatas, Pīļu un Ālandes ielas posmus, kā arī Ploču ielas posmu;
• 2024. gadā – Egļu, J. Asara, Skuju, Tvaiku ielas posmus, Pulkveža Brieža ielas un Durbes ielas posmus Zaļajā birzī;
• 2025. un 2026. gadā paredzēts pārbūvēt – Ozolu, Strautu, Riņķu, Ķieģeļu, Kviešu Ziemeļu ielu un Nīcas ielu posmus;
• 2027. gadā – Kalēju, Salmu, Vaļņu, Nidas, Zāļu un Kaļķu ielas posmus.

Grants seguma ielu pārbūves ieguvumi
• Sakārtota pilsētas vide;
• Uzlabota gaisa kvalitāte;
• Nodrošināta ērta gājēju, velobraucēju un pasažieru transporta pārvietošanās;
• Novērsta ielu putēšana sausajos gada periodos un applūšana un dubļu veidošanās rudenī un pavasarī;
• Uzlabota satiksmes organizācija un drošība;
• Sakārtotas sadzīves kanalizācijas un ūdens apgādes inženierkomunikācijas;
• Samazināti izdevumi ielu infrastruktūras un inženierkomunikāciju uzturēšanai.