Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja ir pieejamas trīs sajūtu somas dabas izziņai, kā arī divas taktilās kartiņas par sastopamiem dzīvniekiem Liepājas ezera Zirgu salas takā, kā arī Liepājas ezera Zirgu salas taktilā karte, kurā redzami un sataustāmi salā esošie objekti un infrastruktūra.

Savukārt dabas takas sākumā, pie Dabas mājas, izvietots  taktilais stends "Plaukstas lieluma" putni dabas liegumā "Liepājas ezers", informē ZIIC vides eksperte Sniedze Više.

Sajūtu somas tapušas Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā Dabas pieejamības projekta "NatAc" ietvaros, kurā projekta partneris, Igaunijas vides pārvalde, pagājušajā gadā izstrādāja jaunu un inovatīvu mācību līdzekli, kas palīdz iepazīt dabu cilvēkiem ar invaliditāti, sevišķi – cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Mācību līdzeklis veidots pēc iespējas parocīgs, lai ļautu gan dabas izglītības speciālistam vai gidam, gan pašam cilvēkam, iziet dabā un, izmantojot sajūtu somu, iepazīt trīs dažādas ekosistēmas (mežs, purvs, piekraste), tajās mītošo dzīvnieku un sastopamo augu raksturīgās iezīmes, izmantojot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu.

Piecas šādas sajūtu somas pēc igauņu izstrādātā parauga šogad tapušas arī Latvijā, un trīs no tām tagad pieejamas arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra Dabas mājā.

Sajūtu somas ir aizraujošas arī bērnu un skolēnu grupām, tāpēc, ja ir interese iziet kādu dabas taku un saistošā, rotaļīgā veidā iepazīt tajā esošās dabas vērtības, interesenti ir aicināti pieteikties Dabas mājā ekskursijai.

Lai paplašinātu iespējas un palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem iepazīt dabas taku, tajā sastopamos dzīvniekus un dabas vērtības, Dabas mājā pieejamas arī divas īpašas A5 formāta iztaustāmas taktilās kartiņas par lielo dumpi un dīķu naktssikspārni. Ar savu tālruni noskenējot kartiņas QR kodu, iespējams dzīvniekus arī sadzirdēt.

Apmeklējot Dabas māj, ir iespējams vairāk uzzināt par Liepājas ezera Zirgu salas taku. Izmantojot Zirgu salas taktilo karti var gan sataustīt dažādus vides objektu, gan sajust takas garumu, gan, noskenējot QR kodu, noklausīties audio informāciju par salas vēsturi, dabas vērtībām, vides pieejamību un atpūtas iespējām.  

Izejot no Dabas mājas un virzoties putnu vērošanas torņa virzienā, ir iespēja apstāties pie taktilā stenda "Plaukstas lieluma" putni dabas liegumā "Liepājas ezers". Šeit Liepājas ezera Zirgu salas apmeklētāji var iepazīt putnu daudzveidību un to raksturīgākās īpašības – ar taustes palīdzību iepazīstot putnu siluetus to dabiskajā lielumā. Tāpat par stendā redzamajiem putniem un putnu sugu nosaukumiem izvietota informācija Braila rakstā.

Visi iepriekš minētie objekti izveidoti projekta CB786 "Dabas pieejamība visiem" (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020.gadam atbalstu.