Ar tehniku sabojāti skaisti koki pretī bijušajai sanatorijas vannu mājai, aplauzītas priedītes un gruži kāpu joslā. Kurš ir atbildīgs?

„Vai kāds par to saņems sodu? Ko saka Liepniece? Vai viņa zina, vai seko līdzi? Ja ne, kurš tad ir atbildīgs? Vai sodi būs? Tik skaisti jauni koki...” Šādus jautājumus kopā ar fotoattēliem portāls šodien saņēma e-pastā no kāda liepājnieka. Daļā fotoattēlu fiksēti huligānu postījumi un atstātie gruži starp Piejūras slimnīcas teritoriju un kāpu joslu posmā no Jūrmalas ielas uz dienvidiem.

Pārējos fotoattēlos savukārt redzama teritorija iepretī bijušās sanatorijas vannu mājai, kur nesen tika nojauktas palīgēkas. Attēlos redzams, cik barbariski darbojušies cilvēki, kas šos darbus veica, – palikušie koki (pārējie ar Apstādījumu uzraudzības komisijas atļauju nozāģēti) ir pamatīgi sabojāti.

Nosūtījām attēlus pašvaldības policijai un Liepājas domes Vides un veselības daļas vecākajai speciālistei Dacei Liepniecei, lūdzot sniegt atbildes uz liepājnieka jautājumiem.

Atbildi, ko sagatavojusi Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciāliste Alda Damberga, saņēmām tajā pašā dienā.

Tajā teikts: „Atbildot uz Jūsu jautājumu par kokiem informēju, ka koki bojāti privātīpašumā un par to ir atbildīgs īpašnieks.

Sods par pārkāpumu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 67.patu "Patvaļīga koku ciršana un bojāšana" fiziskām personām ir no 50 līdz 150 latiem, bet juridiskajām – no 100 līdz 1000 latiem. Šo sodu saskaņā ar APK 231.pantu var uzlikt Vides aizsardzības Valsts iestādes (konkrētajā gadījumā tās ir Reģionālā vides pārvalde vai Dabas aizsardzības pārvaldes Valsts vides inspektori). Pašvaldībai nav deleģētas tiesības uzlikt sodu par šādu pārkāpumu.

Protokolu par konstatēto pārkāpumu var sastādīt policija un nosūtīt pēc piederības attiecīgai institūcijai.”

Bet, vai saņemot šādu e-pastu, domes speciālisti paši nevēršas pie iepriekš nosauktajām institūcijām? Dace Liepniece, kurai uzdevu šo jautājumu, atbildēja: „Tad, ja mūs lūdz to darīt....” No sīkākiem paskaidrojumiem un komentāriem Liepniece atteicās.

Savukārt pašvaldības policijas preses sekretārs Kaspars Vārpiņš telefoniski paskaidroja, ka jebkuru šādu e-pastu policija uzlūko kā iedzīvotāja iesniegumu, un, tādu saņemot, tūdaļ tiek sākta administratīvā lietvedība. „Tālāk jau skatāmies, vai ir pamats sodīšanai.”

Kā ir šajā gadījumā, policija atbildi sniegs pēc tam, kad fakti būs izvērtēti – pēc Vārpiņa sacītā, ne ātrāk kā nākamās nedēļas vidū.